Regnskabskontrol 2019 – hvad kan børsnoterede virksomheder forvente?

Faglig nyhedBørsnoterede virksomheders brug af de nye regnskabsstandarder IFRS 9, IFRS 15 og IFRS 16 står højt på Erhvervsstyrelsens tjekliste i den kommende regnskabskontrol.

Regnskab

Erhvervsstyrelsen har traditionen tro udsendt et orienteringsbrev ved årsskiftet om fokusområder i den kommende regnskabskontrol med børsnoterede virksomheder. Regnskabskontrollen vil afspejle de fokusområder, der er aftalt på europæiske plan efter drøftelser i den europæiske børstilsynsmyndighed, ESMA.

Fokusområderne omfatter i år i særlig grad:

IFRS 15 – Indtægter fra kontrakter med kunder

  • Identifikation og opfyldelse af leveringsforpligtelser (performance obligations).
  • Vurdering af om virksomheden er agent eller principal.
  • Opdeling af omsætning i kategorier (afsnit 114-115 i IFRS 15).
  • Oplysninger om de af virksomheden foretagne væsentlige vurderinger i forhold til indregning af omsætning.

IFRS 16 – Leasingkontrakter

  • Erhvervsstyrelsen forventer, at virksomhederne giver virksomhedsspecifikke oplysninger om effekt af overgangen til IFRS 16 i henhold til IAS 8, afsnit 30 og 31.

IFRS 9 – Finansielle instrumenter

  • IFRS 9 indeholder en ny nedskrivningsmodel for finansielle aktiver. Værdiforringelse af finansielle aktiver skal fremover tage udgangspunkt i et ”Expected Loss-princip” i modsætning til det tidligere ”Incurred Loss-princip”. Den nye nedskrivningsmodel skal med visse simplifikationer ligeledes anvendes på tilgodehavender.

Udover ovenstående punkter øger Erhvervsstyrelsen kontrolindsatsen på virksomhedernes evne til at rapportere om samfundsansvar efter årsregnskabsloven § 99a samt præsentere alternative resultatmål i overensstemmelse med ESMA’s retningslinjer.

Ikke-børsnoterede virksomheder
Folketinget vedtog i december 2018 en ændring af årsregnskabsloven. Lovændringen betyder blandt andet, at virksomheder generelt allerede for regnskabsåret 2018 kan anvende IFRS 15, IFRS 16 og dele af IFRS 9 som fortolkningsbidrag ved indregning og måling. Virksomhederne har dog fortsat mulighed for at anvende de hidtidige standarder IAS 11, IAS 17, IAS 18 og IAS 39 som fortolkningsbidrag.

Læs Erhvervsstyrelsens orienteringsbrev her.