Forslag til lov om ændring af bogføringsloven

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen har udsendt høringsudkast til ændringer af bogføringsloven. Lovforslaget forventes fremsat i starten af november 2014.

Regnskab

Formål og baggrund for ændringerne
De forslåede ændringer til bogføringsloven, har til formål at tilpasse reglerne således, at bestemmelserne om regnskabsmaterialer i elektronisk form bliver tidssvarende.

Det foreslås, at det fremover bliver muligt at opbevare regnskabsmaterialer i elektronisk form – også i udlandet, uden at det kræver forudgående ansøgning til Erhvervsstyrelsen herom. Dette vil dog være betinget af, at de danske efterforsknings- og kontrolmyndigheder kan få adgang til regnskabsmaterialet. Der vil fortsat være begrænsninger i forbindelse med opbevaring af regnskabsmaterialer i papirform i udlandet. Derudover foreslås det, at de offentlige myndigheder kan kræve, at regnskabsmaterialet bliver indsendt digitalt.

Det foreslås, at regnskabsmaterialer fremover kan være på enten dansk eller engelsk. Myndighedernes mulighed for at kræve oversættelse bliver dermed begrænset. Oversættelser vil fremover kun kunne kræves for regnskabsmateriale, som ikke er på dansk eller engelsk.

De konkrete ændringer
Helt konkret, betyder ændringsforslaget, at der primært vil komme ændringer til §§ 12 og 15.

I § 12, stk. 1 tilføjes det, at regnskabsmaterialet skal opbevares, så det er let tilgængeligt for offentligheden. I bestemmelsens stk. 2 bestemmes det, at regnskabsmaterialet kan opbevares i elektronisk form i udlandet, hvis kravene i nr. 1-4 er opfyldt af den bogføringspligtige. Som et nyt krav, bestemmer nr. 4, at regnskabsmaterialet skal kunne udskrives i klar og læsbar form eller stilles til rådighed i et anderkendt filformat.

I § 12, stk. 3 anføres det, at regnskabsmaterialet skal opbevares i papirform her i landet, hvis det ikke opbevares elektronisk. Stk. 4 supplerer, ved at tillade regnskabsmaterialet opbevaret i papirform i landene: Island, Sverige, Norge og Finland.

Erhvervsstyrelsen har forslået som en ny stk. 5, at regnskabsmaterialet for indeværende og forrige måned kan opbevares i papirform i udlandet.

Ved ændring af § 15, stk. 1, vil der fremover være hjemmel til, at regnskabsmaterialer kun skal oversættes, hvis de ikke er på dansk eller engelsk. Der bliver i lovforslaget ligeledes forslået en ny stk. 2 og 3 til § 15. Stk. 2 bestemmer, at § 15, stk. 1 ligeledes gælder hvis regnskabsmaterialet er hos tredjemand. Stk. 3 giver hjemmel til, at myndigheder kan kræve regnskabsmaterialet i elektronisk form, hvis det opbevares sådan. Bogføringslovens nuværende § 15 stk. 2 og 3, vil således blive til § 15, stk. 4 og 5.

Download høring vedrørende forslag til lov om ændring af bogføringsloven (19.08.2014)

Kontakt

 • Ole Steen Jørgensen

  Chefkonsulent - cand.merc.aud.

  3369 1026
  4193 3126
 • Jan Brødsgaard

  Fagkonsulent - cand.merc.aud.

  3369 1060