Regler om opbevaring af elektronisk regnskabsmateriale i udlandet lempes

Faglig nyhedVirksomheder slipper fra 1. marts for at ansøge om at opbevare elektronisk regnskabsmateriale i udlandet, hvilket vil skabe administrative og økonomiske lettelser for virksomhederne

Regnskab
Formålet med ændringen i bogføringsloven er at tilpasse de nuværende regler til den digitale udvikling, da mange virksomheder i dag anvender it-systemer i deres administrative processer og Cloud-løsninger ligeledes er blevet mere udbredt.  Den teknologiske udvikling har derfor gjort det mere fordelagtigt at opbevare regnskabsmateriale på tværs af landegrænserne.

De hidtidige regler krævede, at alt regnskabsmateriale som hovedregel skulle opbevares her i landet. Dog er der givet dispensationer for at opbevare regnskabsmateriale i udlandet, hvis myndighederne har vurderet, at der til enhver tid har kunne opnås adgang til materialet. Det har været byrdefuldt for virksomhederne, at de har skulle ansøge om tilladelse til at opbevare regnskabsmaterialet elektronisk i udlandet.

Regnskabsmaterialet i elektronisk form kan fra 1. marts opbevares i udlandet uden forudgående ansøgning til offentlige myndigheder, hvis virksomheder opfylder en række krav.

Et af disse krav er, at regnskabsmaterialet  skal opbevares i overensstemmelse med bogføringslovens bestemmelser. Det er også et krav, at der er onlineadgang til regnskabsmaterialet, således at offentlige myndigheder til enhver tid kan opnå adgang til de udenlandske servere og derved regnskabsmaterialet. Beskrivelser af systemerne og eventuelle nødvendige adgangskoder skal ligeledes opbevares i Danmark, da offentlige myndigheder skal kunne opnå adgang til materialet øjeblikkeligt. Det er ligeledes et krav, at den bogføringspligtige skal sørge for at regnskabsmaterialet kan udskrives i klarskrift eller stilles til rådighed i en anerkendt filformat ved anmodning herom.

Regnskabsmateriale der alene opbevares i papirform er dog stadig omfattet af forbud mod at opbevare materialet i udlandet. Materialet kan dog altid opbevares i Finland, Island, Norge eller Sverige.Vedtaget lovændring Bogføringsloven