Konference om nye regnskabsindberetninger i banker

Faglig nyhedFra næste år skal danske banker leve op til nye krav om indberetning i XBRL-format af solvens og regnskabsoplysninger til Finanstilsynet og Nationalbanken. Der bliver orienteret om kravene på XBRL bankdagen i København den 23. maj 2012.

Digitale regnskaber

Fra 2013 skal bankerne indberette deres solvens og deres finansielle regnskaber til Finanstilsynet og Nationalbanken ved brug af det digitale rapporteringssprog XBRL. Desuden bliver der stillet nye krav til, hvilke oplysninger der skal indberettes fra bankerne til disse myndigheder. Det er blevet besluttet i regi af den fælles europæiske banktilsynsmyndighed EBA (European Banking Authority).

Meri Rimmanen fra EBA og Jan Parner fra det danske Finanstilsyn vil på en konference i København orientere om det nye rapporterings-framework for banker og kreditinstitutter samt om planerne for brug af XBRL i den finansielle sektors regnskabsrapportering.

De finansielle virksomheder i Danmark har ikke tidligere brugt de fælleseuropæiske indberetninger - der betegnes COREP og FINREP. Springet fra Finanstilsynets eksisterende rapporteringskrav til de nye rapporteringskrav vil være betydeligt og giver væsentlige udfordringer for de finansielle virksomheder. Desuden giver overgangen til at bruge XBRL som rapporteringsværktøj i sig selv store udfordringer for bankerne, revisorerne, systemleverandørerne og andre aktører i den finansielle rapporteringskæde.

XBRL Danmark, der er samarbejdsorganisation for udbredelsen af XBRL I Danmark, afholder konferencen for at udbrede kendskabet til disse udfordringer og til de løsninger, som er og vil blive tilgængelige. FSR - danske revisorer deltager aktivt i XBRL Danmark.

Konferencen finder sted i Finanssektorens Hus, Amaliegade 7, København K. Indlæggene foregår primært på engelsk. Tilmelding kan ske via www.xbrlforbanker.dk senest den 16. maj 2012.

Deltagelse i konferencen berettiger til obligatorisk efteruddannelse for statsautoriserede og registrerede revisorer med 6 timer (vejledende) inden for regnskab.

Annonce (teaser) for XBRL bankdag den 23. maj 2012