Nye rapporteringskrav for banker på vej (COREP og FINREP)

Faglig nyhedDeltag i XBRL Danmark's konference om nye rapporteringskrav for banker den 23. maj 2012 i København. Der er indlæg fra bl.a. den europæiske banktilsynsorganisation, EBA.

Digitale regnskaber

Den relativt nyetablerede europæiske banktilsynsorganisation, European Banking Authority (EBA), arbejder på højtryk med at fastlægge nye detaljerede krav til bankernes rapportering af solvens og regnskabsoplysninger til de enkelte landes finanstilsyn og nationalbanker.

De nye rapporteringskrav, der betegnes COREP og FINREP, vil sikre mere ensartede regler for alle europæiske banker, herunder krav til rapporteringens indhold og hyppighed. Tilsynsmyndighederne vil dermed få øget indsigt i bankernes situation og udvikling - både enkeltvist for hver bank og for sektoren som helhed på tværs af landegrænserne i EU.

EBA og Finanstilsynet opererer med ambitiøse planer om, at de nye fælleseuropæiske rapporteringer skal træde i kraft i januar 2013.

Rapporteringen tager udgangspunkt i IFRS-regnskabskrav, men er udvidet med særlige behov for oplysninger fra finansielle virksomheder, der er under offentligt tilsyn. Både for solvens (COREP) og for regnskabsindberetning (FINREP) er der udviklet taksonomier, som skal danne grundlag for digitale indberetninger i form af XBRL.

På XBRL Danmark's konference om det nye rapporterings-framework den 23. maj 2012 i København vil repræsentanter for både EBA og for det danske finanstilsyn orientere om arbejdet med de nye krav - dels på europæisk og dels på dansk niveau.

FSR - danske revisorer deltager aktivt i foreningen XBRL Danmark, og er sekretariat for foreningen, der har til formål at samarbejde om og udbrede kendskabet til XBRL som digitalt rapporteringssprog.

Tilmelding til konferencen kan ske senest den 21. maj 2012 via www.xbrlforbanker.dk.