Finanstilsynets orientering til finansielle virksomheder om ændrede regnskabsregler

Faglig nyhedFinanstilsynet har igen i år orienteret finansielle virksomheder om aktuelle ændringer af regnskabsregler mv. En kort opsamling af de væsentligste emner følger her

Regnskab

Finanstilsynet har udsendt en par orienteringer med relevans for kreditinstitutter, fondsselskaber, forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser m.fl. Få et overblik over de forskellige nyheder fra Finanstilsynet nedenfor.

 

Julebrev 2018: Kreditinstitutter
Dette brev orienterer om forhold, som kreditinstitutter skal være opmærksomme på ved aflæggelse af årsrapporten for 2018. Orienteringen kommer omkring følgende emner:

  • Ændring af regnskabsbekendtgørelsen
  • Finanstilsynets forventninger i relation til de nye nedskrivningsregler
  • Fokusområder for regnskabskontrollen i 2019
  • IFRS 9 – overgangsordning ved kapitalopgørelse
  • Tilsyn med instrumenter til opfyldelse af NEP-krav og gældsbuffer
  • Landbrug

Læs mere her

 

Julebrev 2018: Forsikringsselskaber og pensionskasser
Årets julebrev for forsikringsområdet er rettet mod livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Julebrevet drejer sig om værdiansættelse af forsikringsforpligtelser i overensstemmelse med Solvens II. Julebrevet skal sammen med andre tiltag forberede virksomhederne på nye modeller for værdiansættelse. Desuden har Finanstilsynet udsendt en vejledning om emnet i høring. Vejledningen forventes udstedt i starten af 2019.

Læs mere her