Dansk RegnskabsForum

Dansk RegnskabsForum

Dansk RegnskabsForum er et uformelt dialogforum på regnskabsområdet.

Dansk RegnskabsForum blev sat i værk i begyndelsen af 2006 på initiativ af FSR ved Regnskabsteknisk Udvalg og Dansk Industri. Et væsentligt formål med Dansk RegnskabsForum er at have et fælles forum, hvor en række interesserede parter kan drøfte og få øget viden om og forståelse for aktuelle regnskabsmæssige problemstillinger inden for alle brancher i Danmark. Desuden er det et væsentligt formål at sikre en fortsat udvikling af dansk regnskabsaflæggelse i lyset af, at de mest betydningsfulde beslutninger på regnskabsområdet nu sker i internationale fora. Aktiviteterne i Dansk RegnskabForum skal være med til at sikre, at Danmark får øget indsigt i og indflydelse på den internationale udvikling på regnskabsområdet, særligt med vægt på IFRS.

Der har hidtil været følgende debatmøder i Dansk RegnskabsForum:

 • 2006 – 7. april hos Deloitte, København. Tema: Diskussionsoplæg fra IASB om ledelsens beretning, segmentrapportering, øvrige aktuelle tiltag fra IASB og EFRAG.  
 •  2006 – 1. september hos DI, København. Tema: Danske selskabers brug af nedskrivningstest, IFRS-rapporter til analysebrug mv.
 •  2007 – 5. januar hos Danisco, København. Tema: Måling til dagsværdi. Præsentation af diskussionsoplæg fra FASB og IASB samt diskussion af udvalgte eksempler og problemstillinger.
 •  2007 – 24. april hos KPMG, København. Tema: Europas syn på IASB, herunder nye godkendelsesprocedurer i EU/Europa-Parlamentet mv., samt EFRAG´s arbejde med projektet ”Revenue recognition”.
 • 2007 – 29. november hos Carlsberg, København. Tema: Implementering af ændringer i EU´s regnskabsdirektiver (corporate governance mv.), revision/gennemgang af ledelsesberetningen, forenklinger til årsregnskabsloven. 
 • 2008 – 2. juni hos DI, København. Tema: Diskussionsoplæg fra IASB om ”Reducing complexity in reporting financial instruments” og fra IASB og EFRAG om sondring mellem egenkapital og forpligtelser. 
 •  2009 – 27. marts hos DI, København. Tema: Diskussionsoplæg fra IASB om ”Financial Statement Presentation”.
 • 2009 – 26. juni hos DI, København. Tema: Leasing, Revenue Recognition og Income Tax
 • 2010 – 8. april hos Finansrådet, København. Tema: Finansielle instrumenter (Amortised Cost and Impairment) og Measurement of Liabilities.
 • 2010 – 27. august hos Hotel Crowne Plaza, København. Temaer: Regnskabsdirektiverne, IFRS for SMEs og digitale regnskaber.
 • 2010 – 14. oktober hos Hotel Crowne Plaza, København. Tema: Indregning af indtægter (Revenue from Contracts with Customers), Leasing og Generel update om IASB's projekter.
 • 2011 – 21. februar hos Hotel Crowne Plaza, København. Tema: Hedge Accounting. 
 • 2011 – 3. maj hos Hotel Crowne Plaza, København. Tema: Udkast til nye internationale standarder om Leasing og Indtægtsindregning. 
 •  2011 – 31. oktober hos Hotel Crowne Plaza, København. Tema: IASB’s agenda consultation.
 • 2012 – 29. oktober hos Hotel Crowne Plaza, København. Tema: Standard om segment-rapportering og kommende begrebsramme for noteoplysninger.
 • 2013 – 4. november hos DI, København. Tema: Ny regnskabsmæssig begrebsramme og ny revisionspåtegning.
 • 2014 – 7. november hos DI, København. Tema: Erfaringer med IAS-Forordningen – dvs. regelgrundlaget om brug af IAS/IFRS i Europa, herunder hvordan IAS/IFRS har virket og virker i EU.

Deltagerne i møderne består af repræsentanter for de større danske virksomheder (regnskabsaflæggere), typisk repræsenteret ved økonomidirektør/CFO el.lign., statsautoriserede revisorer, finansanalytikere, repræsentanter for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finanstilsynet m.fl.

Viser 1 til 22 af totalt 22 resultater

Sorter listen