Debatmøde om IASB's Agenda Consultation 2011

Faglig nyhedFå indflydelse på prioriteringen af nye internationale regnskabsstandarder. Deltag i debatmøde om IASB's Agenda Consultation i København den 31. oktober 2011. Der er bl.a. indlæg fra IASB Board og fra EFRAG.

Regnskab

Det næste arrangement i Dansk RegnskabsForum afholdes mandag den 31. oktober 2011, kl. 10.00 - ca. 13.00, på Hotel Crowne Plazas konferencecenter, Ørestads Boulevard 114-118, i Ørestaden.

IASB har for første gang i organisationens levetid udsendt et oplæg i bred høring vedrørende den fremtidige arbejdsplan for IASB. Denne høring er udsendt under overskriften "Agenda Consultation 2011", og der er svarfrist over for IASB ultimo november 2011 og over for den europæiske regnskabsorganisation EFRAG den 15. november 2011 på det udkast til svarbrev, som EFRAG har udarbejdet (Draft Comment Letter).
Det er vigtigt, at også virksomheder, regnskabsbrugere og revisorer i Danmark deltager aktivt i debatten om IASB's agenda.

IASB's Agenda Consultation vedrører to overordnede temaer:
1) Den overordnede strategiske retning: Hvordan sikres den rette balance mellem udviklingen af nye standarder henholdsvis vedligeholdelse af eksisterende standarder?
2) Vurdering af konkrete emner til IASB's arbejdsplan for de kommende tre år.

De to overordnede temaer skal ses i lyset af, at IASB i juni 2011 har fået ny formand og viceformand samt at der er stadigt flere lande og virksomheder, der bruger IFRS-standarder, samtidig med at IASB har begrænsede ressourcer. Organisationen vil således gerne inddrage de mange interessenter - herunder investorer, virksomheder, revisorer, myndigheder m.fl. - i processen med at fastlægge og prioritere arbejdsplanen for de næste tre år frem i tiden.

Debatmødet vil have indlæg af bl.a. et medlem af IASB Board (Elke König) samt formanden for EFRAG's tekniske ekspertgruppe (Francoise Flores) og en regnskabsforsker fra CBS (Thomas Riise), der har medvirket ved en dansk undersøgelse af regnskabsbrugernes ønsker til de forskellige dele af en årsrapport.

Mødet vil blive ledet af Jan Peter Larsen, formand for Regnskabsteknisk Udvalg, samt Kristian Koktvedgaard fra DI, og mødet vil give danske virksomheder, regnskabsbrugere, revisorer og myndigheder lejlighed til at debattere og fremsætte ønsker til prioriteringer i IASB's agenda.

Programmet er følgende:

10.00    Welcome and introduction

10.05    Introduction to the IASB Agenda Consultation 2011

10.10    Opinions from Danish users of financial statements

10.30    IASB Agenda Consultation 2011 - the strategic questions

11.00    Questions and reactions

11.45    IASB Agenda Consultation 2011 - the specific projects

12.15    Questions and reactions

12.55    Close

Tilmelding sker til ebu@di.dk senest den 24. oktober 2011.

Deltagelse er gratis.

Download IASB's Agenda Consultation 2011

Download udkast til EFRAG's kommentarer (Draft Comment Letter) til Agenda Consultation