Debatmøde om segment-rapportering og om begrebsramme for noter

Faglig nyhedDeltag i debatmøde i Dansk Regnskabs Forum og få indflydelse på evalueringen af standarden om segment-rapportering og på en kommende begrebsramme for noteoplysninger. Mødet afholdes 29. oktober 2012.

Regnskab

FSR - danske revisorers regnskabstekniske udvalg og DI - Dansk Industri inviterer til et debatmøde i Dansk RegnskabsForum om to aktuelle emner, nemlig om IASB's Post-Implementation Review af IFRS 8 om segmenter og om EFRAG's diskussionsoplæg om forslag til en begrebsramme for noteoplysninger (Disclosure Framework).

Der vil desuden på dette arrangement blive orienteret kortfattet om den aktuelle udvikling i øvrigt i relation til nye og ajourførte internationale regnskabsstandarder.

Arrangementet, der foregår på engelsk, består af indlæg fra bl.a. April Pitman, der er technical manager hos IASB, og Francoise Flores, der er formand for EFRAG's tekniske ekspertgruppe. Det er et led i flere lignende arrangementer - såkaldte EFRAG Outreaches - i en række europæiske lande i løbet af oktober/november.

Debatmødet i København finder sted mandag den 29. oktober 2012, kl. 14.00 – 17.00, på Hotel Crowne Plaza, Ørestaden, København S, og der er gratis adgang (begrænset deltagerantal).

Formålene med arrangementet er

- at IASB kan orientere om baggrunden for den iværksatte undersøgelse af virkningerne af den relativt nye standard om segment-rapportering (IFRS 8)

- at EFRAG og interesserede parter i Danmark kan blive orienteret om og komme med input til de rejste spørgsmål i relation til standarden 

- at EFRAG kan præsentere det nyligt udsendte diskussionsoplæg om behovet for en begrebsramme for noteoplysninger i årsrapporten i lyset af kritikken af, at årsrapporterne er blevet overbebyrdet med informationer, der ikke altid er lige relevante for regnskabsbrugerne ("Disclosure Overload")

- at interesserede parter i Danmark kan blive orienteret om og komme med input til rejste spørgsmål i relation til diskussionsoplægget.

EFRAG har i øvrigt udsendt to spørgeskemaer med henblik på at få input fra henholdsvis regnskabsbrugere og regnskabsaflæggere/revisorer om erfaringerne med IFRS 8. Svarfristen på disse over for EFRAG er 15/10 2012. Svarfristen over for IASB er 16/11 2012.

Svarfristen over for EFRAG på diskussionsoplæg om Disclosure Framework er 31/12 2012.

Tilmelding til debatmødet skal ske senest 25/10 til bzh@di.dk.

Download invitation til debatmøde i Dansk RegnskabsForum - EFRAG Outreach

Spørgeskema fra EFRAG til regnskabsbrugere om erfaringer med IFRS 8

Spørgeskema fra EFRAG til regnskabsaflæggere og revisorer om erfaringer med IFRS 8