Debatmøde om begrebsramme og om revisors påtegning

Faglig nyhedFSR - danske revisorer og DI afholder debatmøde i Dansk RegnskabsForum den 4. november 2013 om ny regnskabsmæssig begrebsramme og om ny revisionspåtegning. Tilmelding kan ske allerede nu.

RegnskabRevision

FSR - danske revisorer og Dansk Industri inviterer til et Outreach Event (debatmøde) mandag den 4. november 2013, kl. 14-17, i Industriens Hus, Rådhuspladsen, København V.

Debatmødet omhandler dels det diskussionsoplæg til ny regnskabsmæssig begrebsramme, som IASB udsendte i juli 2013, og dels det høringsudkast til nye standarder om revisors påtegning, som IAASB udsendte, ligeledes i juli 2013. Begge dokumenter, som er ude i international høring i øjeblikket, er ganske omfattende.

Den nye regnskabsmæssige begrebsramme har været undervejs i flere år, og begrebsrammen, der skal erstatte Framework'et fra 1989 vil være styrende for kommende regnskabsstandarder i de næste mange år. Forslaget til ny revisionspåtegning indebærer en meget længere og mere detaljeret påtegning fra revisor, inklusive forslag om beskrivende afsnit om Key Audit Matters (som i det mindste skal gives i påtegninger på børsnoterede selskaber) og om Going Concern.

Programmet for debatmødet er følgende:

- Welcome and introduction

- Introduction to the IASB Discussion Paper on the Conceptual Framework with emphasis on new definitions and content of Other Comprehensive Income by representative from IASB

- Preliminary EFRAG comments to the DP by senior project manager Rasmus Sommer, EFRAG

- Open floor debate

- Introduction to IAASB Exposure Draft: Reporting on Audited Financial Statements by Dan Montgommery, deputy chair, IAASB

- Open floor debate

Der deltager repræsentanter fra IASB, EFRAG, IAASB samt fra FSR's regnskabstekniske og revisionstekniske udvalg, DI m.fl.

Det endelige program vil foreligge snarest via fsr.dk og di.dk.

Tilmelding kan ske allerede nu til Lisbeth Gade Thygesen, e-mail: lgt@di.dk senest den 28. oktober 2013.

Download IASB Discussion Paper, The Conceptual Framework (239 sider)

Download IAASB Exposure Draft, Reporting on Audited Financial Statements (200 sider)