AFLYST - Det nye regnskabsdirektiv og fremtidige regnskabsregler for SMV

Faglig nyhedOrienterings- og debatmøde i Industriens Hus den 24. juni 2013 om regnskabsdirektivet og fremtidige regnskabsregler for mindre og mellemstore virksomheder er aflyst.

Regnskab

NEDENSTÅENDE ARRANGEMENT ER AFLYST, MEN ET LIGNENDE PLANLÆGGES AFHOLDT I LØBET AF 1. HALVÅR 2014

FSR - danske revisorer og Dansk Industri inviterer til et orienterings- og debatmøde om fremtidige regnskabsregler for mindre og mellemstore virksomheder.

Det nye regnskabsdirektiv skal gennemføres i national lovgivning i løbet af to år efter vedtagelsen, dvs. formentlig i 2015, men Erhvervsstyrelsen og Regnskabsrådet vil allerede i år gå i gang med arbejdet med de nødvendige ændringer af årsregnskabsloven.

Med implementeringen er det naturligt også at se på de andre forslag i relation til regnskabslovgivningen, der ligger på bordet, herunder yderligere tilpasning af årsregnskabsloven til IFRS. Desuden rummer direktivet forenklingsmuligheder for især mikrovirksomheder.

Derfor inviterer FSR - danske revisorer og Dansk Industri til orienterings- og debatmøde for at give mulighed for input til muligheder og perspektiver i det nye direktiv. Efter indledende orientering fra Erhvervsstyrelsen gives der lejlighed til synspunkter fra interessenter og andre deltagere.

Desuden orienteres om status på mulighederne for opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet i henhold til bogføringsloven.

Værter for mødet er Søren Kok Olsen, Regnskabsteknisk Udvalg, og Kristian Koktvedgaard, Dansk Industri.