EFRAG Outreach Event: Revenue, Leases & Diclosure Framework

Faglig nyhedFSR og en række andre erhvervsorganisationer inviterer til debatmøde i Dansk RegnskabsForum tirsdag den 3. maj 2011 i København. Mødet vil primært omhandle udkast til nye internationale standarder om Leasing og Indtægsindregning. Der er oplæg ved Francoise Flores, formand for EFRAG.

Regnskab

DI og FSR inviterer hermed - i samarbejde med Danmarks Rederiforening, Dansk Erhverv, Finansrådet, Realkreditforeningen og Realkreditrådet - til debatmøde i Dansk RegnskabsForum, tirsdag den 3. maj 2011, kl. 12.30-16.30.

Mødet vil primært omhandle Leasing og Revenue recognition ved Francoise Flores, formand for EFRAG.

Der vil blive en præsentation af de foreløbige beslutninger, som IASB har truffet eller snarest vil træffe, i forbindelse med den endelige udformning af de to standarder på disse meget centrale områder for virksomhedernes regnskabsaflæggelse. Begge standarder blev udsendt som høringsudkast (exposure drafts) sidste år, og der var betydelige indvendinger fra erhvervslivet og revisorbranchen - også i Danmark.

To repræsentanter for IASB deltog i et IASB Outreach-arrangement i København den 14. oktober 2010 om bl.a. Leasing og Revenue recognition. Der fremkom kritiske spørgsmål til begge standarder, herunder for leasing bl.a. muligheden for at udsondre, hvorvidt en aftale består af serviceydelser henholdsvis leasingydelser, behandlingen af kortfristede leasingaftaler og modellen for regnskabsmæssig behandling hos leasinggivere, og for indtægter bl.a. den manglende eller mangelfuldt beskrevne fortløbende indtægtsindregning (som kendes fra "percentage-of-completion" i den hidtidige IAS 11), uklarheder med hensyn til, om visse kontrakter skal behandles i regnskabet som forbundne eller adskilte kontrakter samt uhensigtsmæssigt omfattende notekrav.

EFRAG Outreach Event er en unik mulighed for at få indblik i de af IASB påtænkte ændringer samt påvirke de europæiske holdninger til standarderne inden de ventes færdiggjort i juni 2011 - uanset om du deltog i det tidligere IASB Outreach eller ej.

Formand for FSR's Regnskabsteknisk Udvalg, statsautoriseret revisor Jan Peter Larsen og chefkonsulent Kristian Koktvedgaard, DI, vil være ordstyrere og igangsætte en debat. Fra EFRAG vil Francoise Flores være ledsaget af projektmanager Filippo Poli. Der vil desuden være repræsentanter for IASB. Synspunkter og spørgsmål, der fremkommer på dagen, vil blive noteret og behandlet inden færdiggørelse af de nævnte standarder.

Mødet vil foregå på Hotel Crowne Plazas konferencecenter i Ørestaden. Tilmelding kan ske til Elsebeth Buchwald, DI, telefonisk: 3377 3427 eller pr. mail ebu@di.dk. Seneste tilmelding er 28. april 2011.

Med venlig hilsen

FSR og DI

Invitation til EFRAG Outreach Event den 3. maj 2011