Feedback fra debatmøde om segmenter og noteoplysninger

Faglig nyhedDebatmødet i Dansk RegnskabsForum i oktober 2012 omhandlede segmentoplysninger og omfanget af noteoplysninger i årsregnskaber. Synspunkterne fra danske regnskabsaflæggere og revisorer er sammenfattet i en Feedback Statement.

Regnskab

FSR - danske revisorer arrangerede i fællesskab med DI og EFRAG - i regi af Dansk RegnskabsForum - et debatmøde om erfaringerne med standarden om segmentrapportering (IFRS 8) og om EFRAG's diskussionsoplæg om kravene til noteoplysninger i årsregnskabet (Disclosure Framework).

Debatmødet blev afholdt den 29. oktober 2012 på Hotel CrownePlaza i Ørestaden.

EFRAG har udarbejdet en Feedback Statement, der omtaler de præsentationer, der blev fremlagt, og - ikke mindst - de erfaringer og holdninger, som de danske virksomheder og revisorer, der var til stede, gav udtryk for til brug for det videre arbede hos IASB og EFRAG på disse to områder.

De deltagende virksomheder og revisorer havde generelt gode erfaringer med den relativt nye standard om segmentrapportering, IFRS 8, som blev betegnet som en af de bedste nye standarder fra IASB. Derimod var der blandt deltagerne kritik af de ret detaljerede notekrav, som er indeholdt i flere af IFRS-standarderne, herunder krav vedrørende noteoplysninger om finansielle risici og pensionsforpligtelser, der i nogle årsrapporter er ganske omfattende, uden at regnskabsbrugerne nødvendigvis udviser interesse for så detaljerede noteoplysninger. Der var derfor stor opbakning til, at der internationalt arbejdes på at fastlægge en begrebsramme for oplysningskrav i regnskabsstandarder.

De modtagne feedback omhandler bl.a.:

IFRS 8 om segmenter:

- Management basis for identifying operating segments

- Management determined measurement basis

- Internally reported line items

. Entity-wide disclosures.

Discussion Paper: Towards a Disclosure Framework for the Notes:

- Setting the requirements

- Different approaches and differential disclosure regimes

- Applying the requirements

- Communicating information.

Download plancher benyttet i Dansk RegnskabsForum - EFRAG Outreach - 29. oktober 2012

Download Feedback Statement fra debatmødet i Dansk RegnskabsForum, 29. oktober 2012