Outreach Event om IASB's Disclosure Initiative

Faglig nyhedFSR - danske revisorer og DI inviterer til debatmøde om IASB's disclosure initiative i anledning af et diskussionsoplæg om "Principles of Disclosure"

Regnskab

FSR - danske revisorer og Dansk Industri (DI) inviterer til debatmøde i Dansk RegnskabsForum onsdag den 14. juni 2017 om IASB's Disclosure Initiative.

IASB's Disclosure Initiative er et led i IASB's arbejde med bedre kommunikation i virksomhedernes regnskabsrapportering.

På debatmødet vil repræsentanter for IASB introducere de væsentligste dele af det diskussionsoplæg, som IASB har udsendt i marts 2017: DP/2017/1, Disclosure Initiative - Principles of Disclosure. Desuden vil EFRAG v/Andrew Watchman, der er nyvalgt formand for EFRAG's tekniske ekspertgruppe, redegøre for de foreløbige kommentarer fra europæisk side til diskussionsoplægget.

På debatmødet kan deltagerne udveksle synspunkter set i en dansk kontekst på de væsentligste spørgsmål, som rejses i oplægget:

- Hvad er de væsentligste årsager til disclosure overload?

- Kan nye principper for disclosure gøre kommunikationen i årsrapporten mere effektiv?

- Hvad er fordele og ulemper ved at placere information et særskilt sted i årsrapporten frem for kun at rapportere informationen i noterne?

Diskussionsoplægget rejser også spørgsmålet om, hvordan virksomhederne kan gøre oplysninger om anvendt regnskabspraksis mere relevant. Dette aktuelle emne har tidligere været til debat i forbindelse med årsrapportprisen, der uddeles i fællesskab af FSR og DI. Vi vil på debatmødet rejse diskussionen også i en europæisk og international kontekst.

Tid: Onsdag den 14. juni 2017, kl.  13.00-16.30.

Sted: Deloitte, Weidekampsgade 6, København S.

Dette Outreach Event foregår på engelsk.

Det nærmere program for dette Outreach Event lægges ud på hjemmesiden snarest.

Tilmelding kan ske senest den 8. juni 2017 her.

Download Save the date - EFRAG/IASB Outreach Event her.

 Download EFRAG's preliminære svar på de spørgsmål, der rejses i IASB's diskussionsoplæg om "Principles of Disclosure" her.

Download IASB's diskussionsoplæg: "Disclosure Initiative - Principles of Disclosure" her.

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126