Vandskattesagen afgjort – effekt på årsrapporten for 2018

Faglig nyhedFSR – danske revisorers Forsyningsarbejdesgruppe orienterer i et notat om effekten på årsrapporten for 2018 som konsekvens af Højesterets afgørelse i vandskattesagen

Regnskab

Den 8. november 2018 satte Højesteret punktum i vandskattesagen ved at afsige dom i to prøvesager, der var indbragt om fastlæggelse af de skattemæssige indgangsværdier. Højesteret gav branchen medhold i, at POLKA-værdierne er et rimeligt udtryk for, hvorledes de skattemæssige indgangsværdier bør fastsættes. Derved gik Højesteret imod Landsretten og Landsskatteretten, der begge havde givet SKAT medhold i, at SKAT kunne anvende en tillempet DCF-model.

 

FSR – danske revisorers Forsyningsarbejdesgruppe har drøftet de regnskabsmæssige og revisionsmæssige konsekvenser af vandskattesagens udfald. Det har udmøntet sig i et notat, hvori der orienteres om metoder til at håndtere ændringerne i årsrapporten 2018.

 

Læs hele notatet her