Ark om 'Anbefalinger til et regnskab, der skaber værdi'

Faglig nyhedHvorfor skal virksomhederne aflægge en årsrapport, der går ud over lovgivningens minimumskrav? Få et hurtigt overblik over anbefalingerne i Regnskabsvejledningen for klasse B- og C-virksomheder og de gode argumenter.

RegnskabSMV

22-09-16

Som revisor er du din kundes regnskabsekspert og oftest den nærmeste rådgiver inden for en lang række af områder. Den ekspert- og rådgiverrolle kan med fordel bruges i forbindelse med din kundes udarbejdelse af årsregnskaber og interne regnskaber.

Bruge revisorarket til inspiration og overblik
FSR – danske revisorer har i et ark samlet en række anbefalinger fra Regnskabsvejledningen, hvor det for de fleste virksomheder er relevant at gå ud over årsregnskabslovens minimumskrav og derigennem aflægge et informativt regnskab, der skaber værdi.

 

(Klik på billederne for at se dem i stort format)

Arket fokuserer ligeledes på, at ingen låner penge ud med bind for øjnene. Der er flere gode argumenter for, at den eksterne årsrapport med fordel kan indeholde flere oplysninger end lovens minimumskrav, eller at det suppleres med et internt regnskab, der indeholder flere relevante oplysninger, end der fremgår af virksomhedens årsrapport.

Flere analyser og undersøgelser slår fast, at årsrapporten er bankens vigtigste kilde til information og at informative regnskaber skaber tillid mellem samhandelspartnere og kan være med til at mindske långivers krav til sikkerhedsstillelse. Få flere gode argumenter i revisorarket.

Download revisorarket gratis her.

Statsautoriseret revisor Erik Møller fortæller i Signatur, september 2016, hvorfor det er en god idé at følge anbefalingerne i regnskabsvejledningen, og hvilke fordele det kan give virksomhederne. Læs interviewet med Erik Møller her.

Brug arket til virksomheder aktivt i dit kundearbejde
FSR – danske revisorer har ligeledes udarbejdet et ark om regnskabets betydning for muligheden for at opnå lån og kreditter.

 

(Klik på billedet for at se en stor version)

Arket fokuserer ligesom revisorarket på, at ingen låner penge ud med bind for øjnene, og at regnskabet er den vigtigste kilde til information for blandt andet bankerne.

Derudover er der i virksomhedsarket samlet en række udsagn fra virksomheder og långivere, der hver især kort fortæller, hvad de lægger vægt på, og hvordan regnskabsinformationer indgår i deres kreditvurdering.

Det er muligt at bruge virksomhedsarket i arbejdet med at forklare dine kunder betydningen af et informativt regnskab. Du kan gratis downloade arket, som det er, eller få dit eget eksemplar af arket med dit virksomhedslogo på som en pdf-fil, du frit kan bruge. Det er også muligt at få trykt eksemplarer af arket med dit virksomhedslogo på. Se mere om mulighederne eller download arket som det er her.

Lempelserne i årsregnskabsloven giver ikke mening
Årsregnskabsloven er løbende blevet lempet på en række områder, som følge af et politisk ønske om at mindske  virksomhedernes administrative byrder, byrder målt i en AMVABsammenhæng. Det har blandt andet medført særlige regler for mikrovirksomheder, som reguleres i en ny underklasse i regnskabsklasse B. Mikrovirksomheder kan blandt andet undlade at oplyse om den anvendte regnskabspraksis i årsrapporten. Endvidere er det ikke længere et lovkrav, at der indgår en ledelsespåtegning i årsrapporten, hvis det ansvarlige ledelsesorgan består af ét ledelsesmedlem. Det er eksempler på nogle af de seneste ændringer i årsregnskabsloven. Det er lempelser som ikke giver mening for FSR – danske revisorer, og som Regnskabsvejledningen for klasse B- og C-virksomheder ikke anbefaler at følge.

Kontakt

  • Sara Sayk

    Chefkonsulent - registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129

Virksomhedsark

Den ene side af virksomhedsarket fokuserer på, at virksomhederne skal komme "frit frem" med deres oplysninger. Det er underbygget af udtalelser fra virksomhedsejere og långivere. 

(Klik på billedet for større version)

Virksomhedsark

Den anden side af virksomhedsarket fokuserer på, at banken eller andre långivere låner penge ud med bind for øjnene. Det er underbygget af analyser og undersøgelser.

(Klik på billedet for større version)

Bestil Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder i bogform her på siden. 

Hent regnskabsvejledningen som PDF (gratis).

Bestil regnskabsvejledning