FSR – danske revisorer anbefaler at følge regnskabsvejledningen

Faglig nyhedRegnskabsvejledningen for klasse B- og C-virksomheder kan medvirke til at skabe fordele for virksomhederne og de nærmeste samarbejdspartnere. Derfor anbefaler FSR – danske revisorer, at virksomheder følger regnskabsvejledningens anbefalinger.

Regnskab

04-04-2016

Det er frivilligt for virksomhederne at følge regnskabsvejledningens anbefalinger, når blot årsregnskabslovens krav efterleves. Men regnskabsvejledningen kan bidrage til at udfylde lovens rammebestemmelser, hjælpe med at afklare regnskabsmæssige problemstillinger og inspirere virksomhederne til at udarbejde informative og retvisende årsrapporter.

I praksis ses ofte, at årsrapporter udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabslovens minimumskrav, og at årsrapporten indberettes til Erhvervsstyrelsen, få dage før 5-måneders fristen udløber.

Det kan der være mange gode grunde til. Men det er måske værd at overveje, om virksomheden og dens centrale samarbejdspartnere kan opnå fordele, hvis virksomhedens økonomiske rapportering er mere informativ og mere aktuel. Det er måske en overvejelse værd, om regnskabsvejledningens anbefalinger bør anvendes ved udarbejdelse af virksomhedens eksterne årsrapport – eller måske blot i forhold til udvalgte samarbejdsparter, fx virksomhedens pengeinstitut.

Årsrapporten er den vigtigste kilde til information
Det er i en DAMVAD-undersøgelse dokumenteret, at regnskabsbrugerne ser årsrapporten for mindre virksomheder som den mest betydningsfulde kilde til information i forbindelse med vurdering af en virksomhed. Det gælder på tværs af analytikere, banker, kreditinstitutioner, kunder, leverandører, private og professionelle investorer.

Undersøgelsen er foretaget af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen, juni 2014, og kommer til udtryk i Erhvervsstyrelsens rapport ”Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder”. Du kan læse mere om regnskabsbrugernes brug af årsregnskabet i selve rapporten.

Blandt andet på baggrund af undersøgelsen besluttede Folketinget, at alle danske selskabers årsrapporter skulle være gratis og lettilgængelige på virk.dk fra 2015. Dette har resulteret i en femdobling af downloads af årsrapporter, så der er ingen tvivl om, at regnskabsinformation efterspørges.

Nogle virksomheder kan have en egen interesse i at udarbejde informative årsrapporter, der offentliggøres i Erhvervsstyrelsen, da informative årsrapporter kan bidrage til at skabe tillid til virksomheden og forbedre vilkår for samhandel og kreditter mellem virksomheder. Andre virksomheder ønsker måske ikke at offentliggøre flere informationer, end årsregnskabsloven kræver, men virksomhedens ledelse kan have en egen interesse i en intern årsrapport med yderligere informationer.

Banken ønsker informationer
Som bekendt har banken og andre nære samarbejdsparter ofte brug for flere regnskabsmæssige informationer, end der typisk er indeholdt i den eksterne årsrapport. Virksomheden har ofte en egeninteresse i at levere disse yderligere oplysninger, da det er en almindelig antagelse, at virksomheder, der har styr på økonomien, og som leverer de informationer, som banken efterspørger, opnår en bedre kreditrating og dermed bedre lånevilkår.

Her kan regnskabsvejledningen for klasse B- og C-virksomheder vejlede og inspirere til at udarbejde informationerne. Fx kan der udarbejdes et tillæg til den eksterne årsrapport, så banken dermed får et materiale, der svarer til anbefalingerne i regnskabsvejledningen. Det indebærer eksempelvis:

  • En egenkapitalforklaring, der viser bevægelser på de enkelte poster i virksomhedens egenkapital
  • En pengestrømsopgørelse, der viser virksomhedens indbetalinger og udbetalinger fordelt på drift, investering og finansiering
  • En anlægsnote, der viser kostprisen, afskrivninger, opskrivninger mv. på kategorier af anlægsaktiver
  • En specifikation af virksomhedens eventualforpligtelser, herunder leasingforpligtelser, så regnskabslæser kan se, hvad der gemmer sig bag det samlede beløb, som det efter årsregnskabsloven er tilstrækkeligt at oplyse.

Regnskabsvejledningen kan downloades gratis her. Endvidere er det muligt at købe regnskabsvejledningen i bogform primo maj 2016.

Kontakt

  • Jan Brødsgaard

    Fagkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1060

Er du CaseWare-bruger?

I CW*Regnskab får du hjælp til at opstille en årsrapport, der overholder lovens minimumskrav. Du kan også opstille en årsrapport baseret på regnskabsvejledningen for klasse B-virksomheder. Så er du sikret, at alle love og regler er overholdt, samtidig med at du kan tilbyde at skræddersy din kundes årsrapport eller udarbejde et internt regnskab, der indeholder de ekstra oplysninger som de nærmeste samarbejdspartnere, eksempelvis virksomhedens pengeinstitut efterspørger.

Er du ikke CaseWare-bruger endnu? Ring til CaseWare på 7022 1350, og hør hvordan du får et godt overblik over hele regnskabsprocessen fra start til slut og en enkel og effektiv opstilling af regnskaber og meget mere.

Værktøjsportalen

FSR – danske revisorers faglige værktøjer dækker de opgaver, du får i det daglige som godkendt revisor.

I Årsrapport-værktøjet får du strukturerede tjeklister med årsregnskabslovens krav og en række eksempler på årsrapporter for personligt ejede virksomheder, små- og mellemstore selskaber og erhvervsdrivende fonde. Du finder også eksempler på årsrapporter, der er opstillet efter anbefalingerne i regnskabsvejledningen for klasse B- og C-virksomheder.

Værktøjsportalen er din genvej til fagligt opdaterede skabeloner, paradigmer og tjeklister. Se de mange værktøjer her eller kontakt produktkoordinator Christina Thomsen på cth@fsr.dk og hør hvordan du kommer i gang.

 

140.000 gode grunde til at følge med i kunder og konkurrenters regnskaber

Sidste år afleverede cirka 140.000 ud af de over 200.000 danske selskaber deres regnskab i april, maj eller juni.Vil du vide, hvordan dine konkurrenter klarer sig - eller hvordan det går for dine centrale kunder?

Læs mere her

Følg virksomhed på cvr.dk
- Få besked, når der sker ændringer hos dine kunder, leverandører eller andre samarbejdspartnere