Elektronisk indberetning til Finanstilsynet - Skadesforsikringsselskaber

Faglig nyhedFinanstilsynet har den 10. december 2008 til brug for elektronisk indberetning af årsregnskaber for skadesforsikringsselskaber udsendt et notat om ændringerne i skemasættet for årsindberetning, SA og SB.

Finanstilsynet har den 10. december 2008 til brug for elektronisk indberetning af årsregnskaber for skadesforsikringsselskaber udsendt et notat om ændringerne i skemasættet for årsindberetning, SA og SB.

De ændrede skemaer skal anvendes i forbindelse med indberetninger for året 2008.

Notat om ændringerne i skemasættet for årsindberetning