SIC 27 - Vurdering af indholdet af transaktioner, som har juridisk form af en leasingkontrakt

Faglig nyhedSIC 27 som vedtaget af EU

Regnskab

Den konsoliderede tekst med alle EU-godkendte standarder samt fortolkningsbidrag, der er godkendt før 2008, giver en oversigt over alle internationale regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, herunder SIC 27.

Den konsoliderede tekst kan læses her: Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 03/11/08.

SIC 27 henviser til:

EU-Kommissionen har udsendt en konsolideret version pr. 1. januar 2018. Versionen indeholder en oversigt over alle internationale regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, herunder IFRS, IAS, IFRIC og SIC. Teksten er udelukkende dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. De officielle tekster er tilgængelige direkte via links i den senest konsoliderede version. Den konsoliderede version pr. 1. januar 2018 kan læses her.