SIC 32 - Immaterielle aktiver - omkostninger ved udvikling af websider

Faglig nyhedSIC som vedtaget af EU

Regnskab

Den konsoliderede tekst med alle EU-godkendte standarder samt fortolkningsbidrag, der er godkendt før 2008, giver en oversigt over alle internationale regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, herunder SIC 32.

Den konsoliderede tekst kan læses her: Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 03/11/08.

Der er sket følgende ændring til SIC 32 siden 2008:

SIC 32 henviser til:

Ovennævnte opremsning af ændringer udstedt siden 2008 er ikke nødvendigvis fuldstændig.

EU-Kommissionen har udsendt en konsolideret version pr. 1. januar 2018. Versionen indeholder en oversigt over alle internationale regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, herunder IFRS, IAS, IFRIC og SIC. Teksten er udelukkende dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. De officielle tekster er tilgængelige direkte via links i den senest konsoliderede version. Den konsoliderede version pr. 1. januar 2018 kan læses her.