EFRAG-høringssvar på IASB's SME-standard

Faglig nyhedDen europæiske rådgivende organisation på regnskabsområdet, EFRAG, har den 7. februar 2008 fremsendt høringssvar til IASB vedrørende IASBs Exposure Draft til international regnskabsstandard IFRS for SME fra februar 2007.

Den europæiske rådgivende organisation på regnskabsområdet, EFRAG, har den 7. februar 2008 fremsendt høringssvar til IASB vedrørende IASBs Exposure Draft til international regnskabsstandard IFRS for SME fra februar 2007.
EFRAG påpeger bl.a. ønsket om at tilrette standarden, så den - i modsætning til det foreliggende høringsudkast - bliver et egentligt "stand-alone"-dokument, der kan læses og bruges alene uden krydsreferencer til de øvrige IAS/IFRS-standarder.

Desuden påpeger EFRAG behovet for en analyse af brugernes behov for regnskabsinformation fra SME-virksomheder, herunder en afklaring af, hvor der er forskelle i relation til de behov, der er i forhold til "store" virksomheder.

Yderligere påpeger EFRAG, at måling baseret på markedsværdier givetvis er mindre relevant for SME'er end for de "store" virksomheder, som bruger fuld IFRS.

Blandt konkrete forslag til forenklinger kan nævnes, at EFRAG foreslår amortisering af goodwill mv., at aktiebaseret aflønning ikke skal kræves indregnet, at overgangsreglerne (kapitel 38 i exposure draften) blødes op i forhold til fuld IFRS, samt at nytteværdi-begrebet ("value in use") genindføres ved opgørelse af nedskrivninger.

EFRAGs høringssvar samt selve høringsmaterialet fra IASB er vedhæftet nedenfor.

 

EFRAG Final Comment Letter IFRS for SMEs.pdf (664 K)

IFRS_SMEs_ED.pdf (1214 K)

IFRS_SMEs.pdf (489 K)

IFRS_SMEs_basis conclu.pdf (465 K)