Høringssvar til IASB og EFRAG vedr. Proposed changes to IFRS 7, Investments in Debt Instruments

Faglig nyhedFSR har den 15. januar 2009 fremsendt kommentarer til henholdsvis IASB og EFRAG vedr. IASBs Exposure Draft om Proposed changes to IFRS 7, Investments in Debt Instruments.

FSR har den 15. januar 2009 fremsendt kommentarer til henholdsvis IASB og EFRAG vedr. IASB's Exposure Draft om Proposed changes to IFRS 7, Investments in Debt Instruments.

Begge breve samt EFRAG's Comment Letter af 16. januar 2009 og IASB's Exposure Draft er vedhæftet nedenfor.

 

IFRS Debt instruments.pdf (48 K )

IFRS7 Debt Instruments EFRAG.pdf (19 K )

ED_AmdmentsIFRS7DebtInstruments0812.pdf (401 K )

EFRAGs_comment_letter_on_ED_of_IFRS7_Amendments to IFRS 7