Høringssvar til IASB og EFRAG, IAS 24 Related Party Disclosures

Faglig nyhedNedenfor findes til orientering IASBs Exposure Draft of Proposed Amendments to IAS 24 Related Party Disclosures udsendt af IASB i februar 2007.

Nedenfor findes til orientering IASB's Exposure Draft of Proposed Amendments to IAS 24 Related Party Disclosures udsendt af IASB i februar 2007. Der lægges i udkastet bl.a. op til at undtage visse virksomheder fra oplysningskravene i IAS 24, afsnit 17, nemlig virksomheder, der er kontrolleret af eller under væsentlig indflydelse fra staten i relation til transaktioner med andre virksomheder, der er kontrolleret af eller under væsentlig indflydelse fra staten. Der er også foreslået en ændret definition af nærtstående parter.

Nedenfor findes desuden til orientering EFRAGs udkast til comment letter og FSR's Regnskabstekniske Udvalgs breve af 29. maj til henholdsvis IASB og EFRAG med kommentarer hertil.  

 

IAS 24 Related Party Disclosures 

EFRAGs udkast til comment letter

Brev til IASB

Brev til EFRAG