Høringsudkast - IASB's SME-standard

Faglig nyhedInternational Accounting Standards Board (IASB) har i februar 2007 udsendt et høringsudkast vedrørende en international regnskabsstandard for små og mellemstore virksomheder: "IFRS for Small and Medium-sized Entities...

International Accounting Standards Board (IASB) har i februar 2007 udsendt et høringsudkast vedrørende en international regnskabsstandard for små og mellemstore virksomheder: "IFRS for Small and Medium-sized Entities". Høringsudkastet består af en "exposure draft" (254 sider), en "draft implementation guidance" med illustration af et årsregnskab og en tjekliste, der opsummerer de oplysningskrav, som fremgår af høringsudkastet (80 sider) samt grundlaget for de konklusioner, der er truffet i forbindelse med udarbejdelsen af høringsudkastet (48 sider).

Desuden har International Federation of Accountants (IFAC) i juni 2007 henledt opmærksomheden på, at det er væsentligt, at medlemsforeningerne fremsender kommentarer til høringsudkastet samt eventuelt udfører "field tests", der kan afprøve den foreslåede regnskabsstandard.

Høringsudkastet samt brev fra IFAC kan downloades via nedenstående links. Ligeledes kan EFRAGs udkast til høringssvar til IASB (42 sider) downloades.

FSR's Regnskabstekniske Udvalg (REGU) påregner at udarbejde høringssvar på vegne af FSR, og REGU modtager meget gerne kommentarer til standarden fra FSRs medlemmer og andre med interesse for regnskabsaflæggelse i ikke-børsnoterede virksomheder.

Kommentarer bedes sendt til fsr@fsr.dk senest den 30. august 2007. Svarfristen over for EFRAG er 31. august 2007 og over for IASB den 1. oktober 2007.

IFRS for SMEs ED.pdf (1214 K )

IFRS for SMEs Impl Guidance.pdf (489 K )

IFRS for SMEs Basis for Conclusions.pdf (465 K )

IFAC June 25.pdf (63 K )

EFRAG ED IFRS for SMEs.pdf (629 K )