Hvordan indregnes immaterielle aktiver ved virksomhedssammenslutninger?

Faglig nyhedDen internationale regnskabsstandard om virksomhedssammenslutninger stiller krav om identifikation og indregning af immaterielle aktiver ved virksomhedsovertagelser. Med henblik på at bidrage til en vurdering af bestemmelsernes virkning i praksis anmodes om input fra de virksomheder og revisorer, der har benyttet bestemmelserne i praksis.

Regnskab

Den australske udsteder af regnskabsstandarder, AASB, er i gang med en global undersøgelse vedrørende implementeringen af IFRS 3 om virksomhedssammenslutninger i relation til bestemmelserne om indregning af immaterielle rettigheder, der identificeres ved en virksomhedssammenslutning. I den forbindelse har AASB udarbejdet et spørgeskema, der er rettet mod regnskabsaflæggere og revisorer m.fl., der i praksis har arbejdet med brugen af bestemmelserne om immaterielle rettigheder (goodwill, patenter, licenser m.m.) i forbindelse med virksomhedssammenslutninger.

Svarene fra spørgeskemaet skal bruges i en rapport, som den australske standardudsteder har påtaget sig at udarbejde for IASB og FASB.

Fristen for besvarelse af spørgeskemaet var oprindeligt i juni 2011, men er udskudt til 15. juli 2011 for at få så meget input som muligt. Spørgeskemaet skal besvares online via dette link:

https://www.surveymonkey.com/s/XYH98C5

Spørgeskemaet kan ses i pdf-format her.