IASB udsender ændringer til IAS 7 om pengestrømme

Faglig nyhedIASB har for at imødekomme ønsker fra investorer indført nye oplysningskrav i relation til virksomheders pengestrømme fra finansiering.

Regnskab

Den internationale standardudsteder, IASB, har i januar 2016 vedtaget nogle ændringer af standarden om pengestrømsopgørelser, IAS 7.

Der indføres et oplysningskrav i standarden om, at virksomheder skal give nærmere information - typisk i noterne til pengestrømsopgørelsen - om ændringer i årets løb i relation til pengestrømme fra finansiering.

Pengestrømme fra finansiering skal specificeres med hensyn til, om der er tale om finansiering, der involverer pengestrømme, eller ændringer i finansielle forpligtelser, der ikke involverer pengestrømme. Førstnævnte er fx optagelse af et langfristet lån for at styrke likviditeten. Sidstnævnte er fx effekten af ændringer i finansielle forpligtelser som følge af valutakurser og ændringer i dagsværdier. Der skal også oplyses om primo- og ultimotal, der indår i balancen.

Der er dog ikke indført krav om at vise en samlet afstemning af udviklingen i de nettofinansielle forpligtelser.

Ændringerne er sket for at imødekomme ønsker fra investorer og er et led i IASB's Disclosure Initiative.

De nye krav gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2017 eller derefter. For at blive obligatorisk for børsnoterede selskaber i EU, skal standarden godkendes af EU-Kommissionen. Dette vil formentlig først ske i løbet af 4. kvartal 2016.

Den europæiske rådgivende regnskabsorganisation EFRAG har i anledning af den ændrede IAS 7 udsendt en opdateret "EU endorsement status report", der giver en oversigtover de standarder og ændrede standarder, som EU-Kommissionen endnu ikke har godkendt. På nuværende tidspunkt er følgende nye standarder eller ændrede standarder endnu ikke godkendt i EU:

- IFRS 9 om finansielle instrumenter (træder i kraft 1/1 2018)

- IFRS 14 om Regulatory Deferral Accounts (forventes ikke godkendt i EU, da man afventer den endelige standard om Rate Ragulated Activities)

- IFRS 15 om Revenue from Contracts with Customers (træder i kraft 1/1 2018)

- IFRS 16 om leasing (træder i kraft 1/1 2019)

- Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28, Investment Entities - Applying the Consolidation Exception (træder i kraft 1/1 2016)

- Ændringer til IFRS 10 og IAS 28, Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture (udskudt på ubestemt tid)

- Ændringer til IAS 12, Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses (træder i kraft 1/1 2017)

- Ændringer til IAS 7, Diclosure Initiative (træder i kraft 1/1 2017).

Se nyheden fra IASB om ændringerne af IAS 7 her.

Download EFRAG's EU endorsement status report her.