IASB vedtager midlertidige ændringer af IFRS 4 om forsikringskontrakter

Faglig nyhedIASB har besluttet at give forsikringsselskaber mulighed for at udskyde anvendelsen af den nye standard om finansielle instrumenter indtil 2021. Derved imødekommes samspilsproblemer mellem IFRS 9 og kommende IFRS 4 og disse selskaber kan undgå at skulle ændre praksis to gange i løbet af få år.

Den internationale udsteder af regnskabsstandarder, IASB, har i september 2016 vedtaget ændringer af den eksisterende standard om forsikringskontrakter, IFRS 4.

Ændringerne skal løse et problem, der har været rejst af især forsikringsselskaber, i forbindelse med kommende anvendelse af den nye standard om finansielle instrumenter, IFRS 9, på et tidspunkt, hvor  forsikringsstandarden, IFRS 4, står foran en meget omfattende revision. Dermed får forsikringsselskaber omkostninger ved at omlægge deres regnskabspraksis to gange inden for ganske få år, dels ved indførelsen af IFRS 9 og dels ved indførelsen af en ny IFRS 4.

Forsikringsbranchen har udtrykt bekymringer i forhold til, at samspillet mellem den hidtidige IFRS 4 og IFRS 9 medfører midlertidige udsving i de regnskabsmæssige resultater.

IASB har derfor ved ændringer af den hidtidige IFRS 4 indført:

- en såkaldt "overlay approach", der giver alle virksomheder, der udsteder forsikringskontrakter, mulighed for at indregne den volatilitet, der kan opstå, når IFRS 9 anvendes før udstedelsen af den nye IFRS 4, i anden totalindkomst frem for i resultatopgørelsen.

- en såkaldt "deferral approach", der giver forsikringsselskaber en valgfri mulighed for at udskyde anvendelsen af IFRS 9 indtil 2021. En sådan virksomhed, der udskyder anvendelsen af IFRS 9, skal fortsat anvende den hidtidige standard om finansielle instrumenter, IAS 39.

Formand for IASB, Hans Hoogervorst, udtaler i forbindelse med ændringerne af IFRS 4, at både den nye standard om finansielle instrumenter, IFRS 9, og den kommende standard om forsikringskontrakter vil styrke regnskabernes kvalitet og sammenlignelighed. Men IASB har anerkendt, at der kan være overgangsproblemer og har derfor indført de to valgmuligheder.

Den nye regnskabsstandard om forsikringskontrakter er ved at blive gjort færdig. Den vil have en ikrafttræden tidligst i 2020. Standarden om finansielle instrumenter, IFRS 9, har en ikrafttræden i 2018.

Download pressemeddelelse fra IASB her.

 

 

 

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126