IASB-rapport om dagsværdimåling på ikke-aktive markeder

Faglig nyhedInternational Accounting Standards Board (IASB) nedsatte i maj 2008 en rådgivende ekspertgruppe. Ekspertgruppen har i oktober 2008 udsendt en rapport om måling af og oplysninger om dagsværdi...

International Accounting Standards Board (IASB) nedsatte i maj 2008 en rådgivende ekspertgruppe. Ekspertgruppen har i oktober 2008 udsendt en rapport om måling af og oplysninger om dagsværdi for finansielle instrumenter på markeder, der ikke længere kan karakteriseres som aktive. Problemstillingen er aktuel i lyset af uroen på de finansielle markeder, og IASB's arbejde med problemstillingen er oprindelig tilskyndet via internationale organer såsom Financial Stability Forum, der er G7-landenes samarbejdsorganisation for finansiel stabilitet.

Rapporten behandler formålet med at måle instrumenter til dagsværdi, regnskabsaflæggers vurdering af tilgængelige informationer på markedet, brug af modeller til skønsmæssig fastsættelse af dagsværdi samt supplerende oplysninger i regnskabet, der skal være til støtte for regnskabsbrugere ved forståelse af de anvendte teknikker til fastsættelsen af dagsværdi og af de skøn, som er foretaget.

Som appendiks er optrykt eksisterende regler om fastsættelse af dagsværdi i standarderne IAS 39 og IFRS 7 samt forslag til ændringer af disse standarder. Kommenteringsfristen for de foreslåede ændringer til IAS 39 og IFRS 7 er 15. december 2008. Eventuelle kommentarer fra interesserede parter i Danmark kan sendes direkte til IASB via www.iasb.org (Open to Comment) og/eller til FSR's regnskabstekniske udvalg fsr@fsr.dk.

 

Rapport fra IASB