Mindre ændringer til tre regnskabsstandarder

Faglig nyhedÆndringerne er et resultat af ”Annual Improvements to IFRS Standards 2014-2016 Cycle” og ændringerne er i IFRS 1, IFRS 12 og IAS 28

Regnskab

De årlige ændringer til IFRS standarderne er et resultat af IASB årlige forbedringsprojekt.

Ændringerne omfatter årlige forbedringer til standarderne, hvilket er mindre ændringer, som tydeliggør, korrigerer eller fjerner overflødige formuleringer i standarderne.

IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS

Her har man slettet de midlertidige undtagelser i IFRS 1.E3-E7, da de har opfyldt deres formål.

IFRS 12 Oplysninger om kapitalandele i andre virksomheder

Der bliver præciseret, at oplysningskravene i standarden, undtagen IFRS 12.B10-B16, også gælder for kapitalandele, jf. afsnit 5, hvilket er klassificeret som aktiver bestemt for salg, aktiver bestemt for udlodning eller ophørte aktiviteter, i overensstemmelse med IFRS 5 Anlægsaktiver, som besiddes med henblik på salg og ophørte aktiviteter.

IAS 28 Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures

Der præciseres, at man ved valget af dagsværdimetoden med værdireguleringer over resultatopgørelsen, har mulighed for ved hver investering i associerede virksomheder eller joint ventures, at beslutte sig for at bruge dagsværdi. Denne beslutning træffes ved første indregning. Præciseringen gælder dog kun, hvis investeringerne ejes af en kapitalfond eller lignende virksomheder.

Ændringerne af IFRS 1 og IAS 28 træder i kraft for regnskabsår som begynder d. 1. januar 2018 eller senere. Ændringerne IFRS 12 træder derimod i kraft for regnskabsår som begynder d. 1. januar 2017 eller senere. For at ændringerne bliver gældende i EU, skal de først endosseres af EU-Kommissionen. Det forventes at ske i løbet af 2. halvår 2017.

 

Se pressenyheden her.