Nedskrivningsbehov på egenkapitalinstrumenter

Faglig nyhedFortolkningsorganet for internationale regnskabsstandarder IFRIC har drøftet, om IFRIC vil behandle en forespørgsel om fortolkning af sætningen "significant or prolonged", som fremgår af afsnit 61 i IAS 39.

Regnskab

Fortolkningsorganet for internationale regnskabsstandarder IFRIC har drøftet, om IFRIC vil behandle en forespørgsel om fortolkning af sætningen "significant or prolonged", som fremgår af afsnit 61 i IAS 39. Bestemmelsen omhandler betingelserne for, hvornår der skal nedskrives på en investering i egenkapitalinstrumenter såsom aktier og aktieoptioner.

Det fremgår således af afsnit 61, at "a significant or prolonged decline in the fair value of an investment in an equity instrument below its cost is (also) objective evidence of impairment".

IFRIC har på sit møde den 7. maj 2009 tentativt besluttet, at IFRIC ikke vil sætte dette spørgsmål på sin agenda, da emnet formodes at blive behandlet i forbindelse med IASBs fremrykkede projekt om udarbejdelse af en helt ny standard for finansielle instrumenter, der skal erstatte IAS 39. Det er muligt at fremsende kommentarer til denne tentative beslutning til IFRIC, ifric@iasb.org, i perioden frem til 22. juni 2009. Det kan navnlig være relevant at sende kommentarer til IFRIC, hvis man er uenig i den tentative beslutning, dvs. hvis der forekommer at være et akut behov for et fortolkningsbidrag.

FSR's regnskabstekniske udvalg vil gerne - via fsr@fsr.dk, att. Regnskabsteknisk Udvalg - orienteres om eventuelle synspunkter eller indvendinger fra interessenter i Danmark, helst inden den 16. juni 2009. Kontakt eventuelt FSRs sekretariat, att.: Ole Steen Jørgensen, tlf. 33 69 10 26.

 

Message to NSS from IFRIC