En række nye IFRS-standarder er godkendt til ikrafttræden i EU

Faglig nyhedEU-Kommissionen har vedtaget og publiceret en række nye internationale regnskabsstandarder, herunder IFRS 10, 11, 12 og 13. Standarderne skal anvendes i børsnoterede virksomheders koncernregnskaber.

Regnskab

EU-Kommissionen har ultimo 2012 vedtaget og publiceret forordninger om genenmførelse af en lang række internationale regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, som IASB udsendte i perioden december 2010-december 2011. De internationale standarder kan først anvendes i EU (og er obligatoriske), når de er endosseret af EU-Kommissionen.

Følgende standarder og fortolkningsbidrag er således nu endosseret til brug for europæiske børsnoterede virksomheder:

- IFRS 10, Koncernregnskaber - i kraft 2014

- IFRS 11, Fælles ordninger ("Joint Arrangements") - i kraft 2014

- IFRS 12, Oplysninger om kapitalandele i andre virksomheder - i kraft 2014

- IFRS 13, Dagsværdimåling - i kraft 2013

- IAS 27 (revised), Separate regnskaber - i kraft 2014

- IAS 28 (revised), Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures - i kraft 2014

- Ændringer til IFRS 1 fsva. kraftig hyperinflation og afskaffelse af faste datoer for førstegangsanvendere - i kraft 2013

- Ændringer til IFRS 7 og til IAS 32 fsva. modregning af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser - i kraft 2014 (enkelte ændringer dog i 2013)

- Ændringer til IAS 12 fsva. udskudt skat: Genindvinding af underliggende aktiver - i kraft 2013

- IFRIC-fortolkningsbidrag 20, Strippingomkostninger i produktionsfasen i åbne miner - i kraft 2013. Omhandler aktivering af udgifter (såkaldte "stripping assets", der indregnes som anlægsaktiv) i forbindelse med minedrift i åbne minebrud, hvor det (ikke kun i udviklingsfasen, men også i den efterfølgende produktionsfase) kan være nødvendigt for mineselskaber at fjerne mineaffald ("overjord") for at få adgang til mineralmalmforekomster

Forordning nr. 1254/2012 om IFRS 10, 11 og 12 samt IAS 27 og 28

Forordning nr. 1255/2012 om IAS 12, IFRS 1 og 13 samt fortolkningsbidrag 20

Forordning nr. 1256/2012 om IFRS 7 og IAS 32

Link til samlet oversigt over alle forordninger fra EU-Kommissionen om europæisk endossering af internationale regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag: