Hvad er regnskabspraksis og hvad er regnskabsmæssige skøn? Illustrative eksempler efterlyses

Faglig nyhedDen europæiske regnskabsorganisation EFRAG lægger op til at støtte præciseringer af, hvad der er regnskabspraksis henholdsvis regnskabsmæssige skøn, men EFRAG ønsker flere illustrative eksempler i IAS 8.

Regnskab

Den internationale udsteder af regnskabsstandarder, IASB, har i september 2017 udsendt høringsudkast med forslag til ændringer af standarden IAS 8 om regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn.

Forslaget skal sikre, at virksomhederne og regnskabsbrugerne lettere kan skelne mellem den anvendte regnskabspraksis og de regnskabsmæssige skøn, ledelsen fortager i forbindelse med aflæggelse af regnskab.

Den europæiske rådgivende regnskabsorganisation EFRAG støtter IASB's ønske om at præcisere definitionen af regnskabspraksis, men EFRAG bemærker i et udkast til kommentarbrev til IASB - et såkaldt Draft Comment Letter - at forslaget fra IASB ikke nødvendigvis sikrer den ønskede afklaring. EFRAG anbefaler derfor, at forslaget ledsages af yderligere illustrative eksempler.

IASB har i høringsudkastet, Exposure Draft ED/2017/5 foreslået følgende definition af regnskabspraksis: "Accounting policies are the specific principles, measurement bases and practices applied by an entity in preparing and presenting financial statements".

IASB foreslår også at fjerne definitionen af ændringer i regnskabsmæssige skøn og i stedet definere selve begrebet regnskabsmæssige skøn som "judgements or assumptions used in applying an accounting policy when, because of estimation uncertainty, an item in financial statements cannot be measures with precision".

Det falder i god tråd med, at man jo normalt hellere definerer poster (i dette tilfælde regnskabsmæssigt skøn) frem for kun af definere hvad der forstås ved en ændring af en post (ændring af et regnskabsmæssigt skøn).

EFRAG anerkender, at der kan være gråzoner, når man skal afgøre, om noget er en regnskabspraksis eller et regnskabsmæssigt skøn. Det vil derfor stadig være nødvendigt at udøve et professionelt skøn, når det afgøres, om et forhold er udtryk for en regnskabspraksis eller et skøn.

Med hensyn til hvilke områder, hvor der kan være behov for illustrative eksempler, henviser EFRAG til nogle spørgsmål, der er rejst i en forespørgsel fra ESMA, nemlig:

a) change in the own credit risk calculation - e.g. from using a credit default swap curve to using the spread of the most recent debt issuance

b) change in the definition of high quality corporate bond - used to determine the discount rate for a defined benefit obligation

c) change in the method of credit value adjustment calculation to determine the probability of default

Man kan sende kommentarer til EFRAG senest den 7. december 2017.

Download udkastet til høringssvar fra EFRAG.