Spørgeskema fra EU-Kommissionen om IFRS for SMEs

Faglig nyhedInternational Accounting Standards Board (IASB) færdiggjorde og udsendte i juli 2009 en international regnskabsstandard for ikke-børsnoterede selskaber med titlen "IFRS for SMEs".

International Accounting Standards Board (IASB) færdiggjorde og udsendte i juli 2009 en international regnskabsstandard for ikke-børsnoterede selskaber med titlen "IFRS for SMEs".

IASB har i flere år arbejdet på at udvikle en standard for "non-public accountable entities" og en exposure draft blev således udsendt i februar 2007.

Det er meningen, at den nu udsendte standard med tiden skal danne grundlag for en globalt set mere ensartet regnskabsaflæggelse for ikke-børsnoterede selskaber, idet IASB hidtil har fokuseret på især de børsnoterede selskabers regnskaber ("public accountable entities").

IFRS for SMEs består af 36 kapitler, der beskriver forskellige almindeligt forekommende regnskabsposter og regnskabsemner. Herudover er udsendt et bilag med regnskabseksempler og tjeklister for præsentation og oplysninger i tilknytning til IFRS for SMEs. IFRS for SMEs minder derfor i sin struktur meget om den af FSR udsendte regnskabsvejledning for mindre virksomheder og FSRs årsrapportmodeller for forskellige regnskabsklasser.

Da IFRS for SMEs er en international standard, er der ikke taget særligt hensyn til nationale eller europæiske regnskabsregler eller forhold, og der er givetvis områder, hvor IFRS for SMEs afviger fra eller ikke harmonerer fuldt ud med kravene i EUs direktiver og dansk regnskabslovgivning.

EU-Kommissionen har i november 2009 udsendt et spørgeskema med en række spørgsmål om, hvorvidt IFRS for SMEs forekommer anvendelig for europæiske virksomheder, herunder om der synes belæg for at gøre IFRS for SMEs til valgmulighed for selskaber i EU, hvordan uoverstemmelser mellem regnskabsdirektiverne og standarden bør håndteres etc.

Spørgeskemaet er åbent for besvarelse via EU-Kommissionens hjemmeside på nedenstående link indtil 12. marts 2010. FSRs regnskabstekniske udvalg påtænker at besvare spørgeskemaet og er i den forbindelse interesseret i synspunkter og input fra FSRs medlemmer, som kan sendes via e-mail: osj@fsr.dk senest den 19. februar 2010.

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/ifrs_for_sme_en.htm