Du kan indberette regnskabsstatistik med XBRL

Faglig nyhedDanmarks Statistik vil i februar udsende advis til ca. 7.500 virksomheder, om at de skal indberette regnskabstal mv. til Regnskabs-statistikken. Indberetningen kan ske med XBRL.

Regnskab

Revisor bistår ofte kunder med forskellige offentlige indberetninger. Når der skal indberettes til Danmarks Statistik, er det muligt at gøre det via REGNSKAB SPECIAL med XBRL, der er samme filformat, der anvendes, når årsrapporten indberettes i til Erhvervsstyrelsen.

To ting, du dog skal være opmærksom på, hvis du løser denne opgave for din kunde:

- det er vigtigt at benytte Danmarks Statistiks taksonomi

- nettoomsætningen skal ikke altid oplyses til Erhvervsstyrelsen, men den oplysning har Danmarks Statistik brug for – den skal nemlig indgå i en statistik, der skal indberettes til det fælles europæiske statistikkontor, Eurostat.

Ca. 7.500 virksomheder vil i starten af februar modtage en forhåndsadvisering fra Danmarks Statistik om, at de er udtrukket til at indberette til Regnskabsstatistikken i 2016. Du kan med fordel allerede nu foreslå din kunde at tænke den opgave ind.

Danmarks Statistik accepterer p.t. brug af følgende løsninger:

Upload af XBRL-fil
Manuel indtastning på Virk.dk
Indsend internt regnskab

Dog vil muligheden for at indsende et internt regnskab i papirformat falde bort her i 2016.

Fakta boks

Indberetningen er lovpligtig i henhold til § 8 og § 12 i Lov om Danmarks Statistik.

Sandsynligheden for at en virksomhed udtrækkes til Regnskabsstatistikken bestemmes af virksomhedens størrelse, idet der anvendes flg. hovedregel:
0-4 beskæftigede: Fritaget med enkelte undtagelser
5-9 beskæftigede: Udtrækkes 1 år i en 10-års periode
10-19 beskæftigede: Udtrækkes 2 år i en 10-års periode
20-49 beskæftigede: Udtrækkes 3 år i en 6-års periode
50- beskæftigede: Deltager hvert år
Uanset beskæftigelsens størrelse udtrækkes endvidere virksomheder med stor omsætning (brancheafhængig men typisk mindst 150 mio.kr).

Fristerne for indberetning til Regnskabsstatistikken 2015 for selskaber, enkeltmandsvirksomheder og I/S:
Klasse B, C og D med regnskabsafslutning senest den 31-12-2015: 03. juni 2016
Klasse A: 01. juli 2016
Klasse B, C og D med regnskabsafslutning mellem den 1/1-2016 og 31/4-2016: 03. oktober 2016

Læs mere på http://www.dst.dk/regn