Erhvervsstyrelsen lukker for alle indberetninger 10.-13. april 2015

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen opdaterer Regnskab 2.0, som modtager selskabers årsrapporter digitalt. Opdateringerne medfører, at Erhvervsstyrelsen lukker for alle indberetninger fra fredag den 10. april kl. 15 til mandag den 13. april kl. 9.

Regnskab

Erhvervsstyrelsens system for regnskabsmodtagelse Regnskab 2.0 modtager, behandler og offentliggør hvert år årsrapporterne fra over 210.000 danske selskaber. Regnskab 2.0 lukker for indberetning torsdag den 9. april kl. 16 til mandag den 13. april kl. 9 - hvor et nyt og opdateret system lanceres. Selskaber, hvis frist for indberetning af årsrapporten ligger i lukkeperioden, får en yderligere frist på otte hverdage.

Den væsentligste forskel med opdateringen bliver, at selskabernes årsrapporter herefter automatisk vil blive offentliggjort straks efter indsendelsen. Det betyder bl.a., at man ikke længere samme dag kan ændre (omgøre) en indberettet årsrapport.

For at understøtte dette, strammer Regnskab 2.0 samtidig kontrollen med de indberettede årsrapporter. Erhvervsstyrelsen bemærker, at fremover vil Regnskab 2.0 kontrollere regnskabsperioden, som indberettes, og kun årsrapporter med korrekt anførte regnskabsperioder vil gå glat igennem.

Endvidere gøres der opmærksom på, at denne ændring af praksis kan være en udfordring i indkøringsperioden og Erhvervsstyrelsen opfordrer til, at man udviser ekstra agtpågivenhed ved indberetning af årsrapporter i år.

De revisionshuse, som anvender Erhvervsstyrelsens system-til-system indberetningsløsning, skal være opmærksomme på, at straks-offentliggørelserne forhindrer, at årsrapporter kan omgøres og genfremsendes igennem denne løsning. I stedet skal en eventuel omgørelse ske på virk.dk/Regnskab Special. Disse brugere får fra den 30. marts mulighed for at teste deres egne systemer i forhold til det opdaterede Regnskab 2.0. Her kan de tilgå Erhvervsstyrelsens testmiljø, hvor det opdaterede system vil være tilgængeligt.

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126