Husk at indberette årsrapporter i tide - fristen er i år 2. juni 2014

Faglig nyhedHovedparten af de danske aktie- og anpartsselskaber skal indsende årsrapport senest 2. juni 2014. Rykkere vil fremover blive sendt via Digital Post.

Digitale regnskaber

Nu er der snart frist for at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Ca. 130.000 danske virksomheder har kalenderåret som regnskabsår, og de skal aflevere årsrapport senest den 31. maj. Da denne dato i år falder i en weekend, er fristen 2. juni 2014, jf. ÅRL § 153, stk. 5:

"Udløber fristen i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, skal handlingen senest være foretaget den førstkommende hverdag derefter”.

Erhvervsstyrelsen opfordrer virksomhederne til at aflevere i god tid og gør opmærksom på, at rykkere som noget nyt vil blive sendt som Digital Post.

Det er et krav, at alle selskaber, der skal indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen, nu skal aflevere deres årsrapport digitalt. Årsrapporten skal indberettes via Erhvervsstyrelsens digitale indberetningsløsning Regnskab 2.0 på Virk.dk.

Selvom Erhvervsstyrelsen i de senere år har høstet gode erfaringer med at gå over til digital indberetning af årsrapporter, så opfordrer styrelsen igen i år virksomheder og revisorer til at indberette i god tid inden tidsfristen.

En del virksomheder og revisorer bruger Erhvervsstyrelsens onlineløsning, Regnskab Basis, til at udarbejde årsrapporter. De skal være opmærksomme på, at de skal bruge Regnskab Basis til at indberette nøjagtigt den version af årsrapporten, som påtegnes af ledelsen og eventuelt revisor, samt godkendes på generalforsamlingen. På denne måde er der større sikkerhed for, at den version, der indsendes, er den korrekte, nemlig den som generalforsamlingen godkendte.

Rykkere kommer som Digital Post

Erhvervsstyrelsen vil fra den 1. juni 2014 gå over til at sende rykkere (de såkaldte påkravsbreve), til virksomhedens digitale postkasse. Virksomheder, som ikke har overholdt indsendelsesfristen, får et påkravsbrev som rykkerbrev, og det vil fra primo juni blive sendt som Digital Post. Det er kun måden, påkravsbrevet sendes på, der er ændret. Reglerne er de samme, indsendelsesfristerne er de samme, og virksomhedens ledelse risikerer som hidtil at få afgifter, hvis årsrapporten indsendes for sent. Her i overgangsperioden vil styrelsen dog sende et papirbrev til virksomheden, inden den sendes til tvangsopløsning i skifteretten som følge af manglende indsendelse af årsrapporten.

HUSK:

  • Årsrapporten skal indberettes senest den 31. maj hvis virksomhedens regnskabsår er kalenderåret – gør det gerne i god tid - Udløber fristen i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, skal handlingen senest være foretaget den førstkommende hverdag derefter
  • Årsrapporten skal være påtegnet af ledelsen og evt. revisor samt godkendt af generalforsamlingen
  • Ved forsinket indberetning, bliver rykkerskrivelsen, det såkaldte påkravsbrev, sendt som Digital Post

Årsrapporter indberettes via virk.dk, under Myndigheder, Erhvervsstyrelsen.

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126