Ny XBRL-taksonomi i overensstemmelse med den opdaterede erklæringsbekendtgørelse

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen har offentliggjort ny XBRL-taksonomi for digitale årsrapporter udarbejdet efter årsregnskabsloven. Særligt er taksonomien tilpasset den opdaterede erklæringsbekendtgørelse.

Regnskab

Erhvervsstyrelsen oplyser, at det bliver muligt at indberette digitale årsrapporter efter den opdaterede taksonomi primo januar 2018.

Ny erklæringsbekendtgørelse
I forhold til den seneste taksonomi fra oktober 2016 er der primært sket ændringer i forhold til revisors erklæring om udvidet gennemgang samt i forbindelse med indberetning til Danmarks Statistik.

Som følge af den opdaterede erklæringsbekendtgørelse, herunder bestemmelserne i § 9 om erklæringen om udvidet gennemgang, som har virkning for erklæringer på regnskaber, der afsluttes den 30. juni 2018 eller senere, har Erhvervsstyrelsen udsendt en ny taksonomi.

Der er bl.a. indsat en ny gruppe vedrørende revisors erklæringer, hvor ændringerne hovedsagligt er foretaget i forbindelse med erklæring om udvidet gennemgang. Erklæringen om udvidet gennemgang er ’vendt på hovedet’, så konklusion og grundlag for konklusion ligger øverst. Dermed ligner strukturen revisionspåtegningen. Der er ydermere tilføjet et nyt felt, ’Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift’, der anvendes, når det er relevant.

Som beskrevet i indledningen vil den nye taksonomi være brugbar fra primo januar 2018, men bestemmelserne om udvidet gennemgang tidligst kan anvendes den 30. juni 2018.

En taksonomi er en indholdsfortegnelse, som beskriver de elementer, der kan være med i virksomhedens årsrapport. I forbindelse med indsendelsen af årsrapporten digitalt til Erhvervsstyrelsen er der behov for at anvende taksonomien.

Overgangsperiode vedrørende dobbeltsprog i XBRL-filen
Virksomhederne skal indberette årsrapporten i hhv. en PDF-fil samt en fil i det særlige digitale format XBRL. Det er nu også et krav, at både XBRL-filen og PDF-filen er i dobbeltsprog, hvor det hidtil har været accepteret, at XBRL-filen kun var på det ene af de to sprog, som eventuelt anvendes i PDF-filen. For at smidiggøre overgangen til eventuelt brug af dobbeltsprog i den digitale indberetning af årsrapporten er der i bekendtgørelsen indført en overgangsperiode indtil 31. december 2017, hvor det er tilstrækkeligt, at oplysningerne i XBRL-filen gives på dansk, hvis virksomheden præsenterer årsrapporten i pdf-filen på dansk og et andet sprog. Erhvervsstyrelsen gør opmærksom på, at XBRL-filen efter denne dato skal indeholde begge sprog, såfremt det er tilfældet i PDF-filen.

Læs mere
Læs om den opdaterede erklæringsbekendtgørelse her

Læs mere og find links til taksonomien her