Hvordan håndteres virksomhedsspecifikke oplysninger i XBRL?

Faglig nyhedVirksomhedsspecifikke oplysninger giver udfordringer for regnskabsbrugerne. XBRL International udsender anbefalinger for at sikre sammenlignelighed.

Digitale regnskaber

XBRL International har i marts 2018 udsendt et udkast til retningslinjer om virksomhedsspecifikke oplysninger (ESD’er) i XBRL-rapporter.

Virksomhedsspecifikke oplysninger kan for eksempel være en særlig type af indtægter fra et specifikt segment, som ikke forekommer i erhvervsvirksomheder i almindelighed, men kun i denne eller nogle få andre virksomheder.

Karakteren af ESD’er gør det vanskeligt for regnskabsbrugere at sammenligne selskabernes finansielle resultater, fordi ESD’er sjældent er defineret i en anerkendt taksonomi. ESD’er er udbredt i ”åbne rapporteringsmiljøer”, som f.eks. IFRS-rapportering, der i høj grad er principbasseret.

Retningslinjerne indeholder en række anbefalinger til, hvordan ESD’er kan indgå i XBRL-rapporter for at lette identificeringen og adgangen til rapporterede data.

XBRL International anbefaler i det udsendte udkast, at virksomheder benytter Inline XBRL, når rapporteringen indeholder virksomhedsspecifikke data.

Retningslinjerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe under XBRL International, der beskæftiger sig med håndteringen af ESD’er.  

Kommentarer kan sendes til XBRL International senest den 23. maj 2018.

Læs udkastet fra XBRL International her.

 

 

 

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126