Hvad er XBRL?

XBRL står for eXtensible Business Reporting Language, som er det internationale digitale sprog for kommunikation af finansielle data.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen arbejder for at gøre det obligatorisk at indsende digitale regnskaber for regnksabsklasse B for regnskaber med regnskabsår, der slutter 31. december 2011 eller senere. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udviklet forskellige værktøjer til dette.

Foreløbig kan den digitale indsendelse af årsrapporter kun ske for virksomheder i klasse B; Koncernregnskaber kan ikke håndteres endnu. Senere vil ordningen blive udvidet, så den også kommer til at omfatte koncerner og flere regnskabsklasser.

XBRL kan bruges til to ting:

  • at opstille paradigmer for indberetning gennem de såkaldte ’taksonomier’
  • at beskrive finansiel information på baggrund af en taksonomi, så computere kan håndtere dem gennem de såkaldte ’instanser’, også kaldet 'instance documents'.

Taksonomier og instanser lyder meget teknisk, men i praksis er der ikke nogen som arbejder på dette meget tekniske niveau. Man bruger XBRL-software, som håndterer den tekniske kodning. Læs mere om taksonomier og instanser her.

XBRL-sproget udvikles af organisationen XBRL International i samarbejde med revisorer og teknikere fra en række førende internationale virksomheder indenfor it og revision. XBRL er en åben standard, som alle må bruge uden at betale licensafgifter. På den måde bliver der mulighed for at skabe en ubrudt ’digital fødekæde’ for finansielle data lige fra virksomhedens bogholderi, gennem revisor og myndighed frem til bankrådgiveren eller aktieanalytikeren. I dag bliver denne kæde brudt ved aflevering af et papirregnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.