Fordele og ulemper

Fordele
XBRL er et fælles sprog til at formidle finansielle data, som kan bruges af alle, uanset branchetilhørsforhold eller softwareplatform.  Det giver nogle specielle fordele for:

Virksomheder (dataproducenterne)
• Automatisering af dataindsamlingsprocesserne
• Automatiserede kontroller af finansielle data
• Let konsolidering på tværs af softwareplatforme
• Automatisering af rapporteringsprocesserne
• Ét datakoncept for al rapportering: Ledelsesinformation, kreditoptagelse, hjemmeside, regnskabsaflæggelse, brancheforening, myndighedsrapportering
• Meget bedre  sammenligningsmuligheder på tværs af virksomheder og brancher – også internationalt

Revisorer

• Mere effektiv udveksling af data
• Mulighed for at opbygge struktureret kvalitetssikring

 

Ulemper
• Justeringer af systemer
• Investeringer i tid og penge forbundet med ændring af interne forretningsgange
• Investeringer i tid og penge forbundet med medarbejderuddannelse

Dertil kommer, at der skal afklares en række spørgsmål om revisors ansvar ved indsendelse mv.

Kilde: www.xbrl.dk m.fl.