Fem myter om XBRL

XBRL-standarden medfører nye regnskabsregler
→ NEJ. Men udarbejdelsen af en XBRL-taksonomi kan medføre identifikation af uklarheder i reglerne og deraf oprydning og præcisering.
→ XBRL Internationals mål med XBRL er, at den er så fleksibel at alle eksisterende regelsæt kan omdannes til XBRL.

XBRL-taksonomier skal ændres hyppigt
→ NEJ. Teknisk set er det kun ved ændret lovgivning eller forbedring af taksonomien.

XBRL-standarden er ikke færdig endnu
→ Kernen i XBRL-standarden har været uændret siden 2003. Tillægsmoduler efter 2003 er drevet af brugerbehov. Omend er det korrekt, at Erhvervs- og Selksabsstyrelsens taksonomi for regnskaber i XBRL fortsat er under udvikling.

XBRL International er for langsom med at udarbejde taksonomier til mit formål
→ XBRL International udarbejder ikke taksonomier, da det kræver indgående kendskab til reglerne, fx årsregnskabsloven. I Danmark udarbejdes taksonomierne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. XBRL International tilbyder at kvalitetssikre taksonomierne.

XBRL er for teknisk til mig
→ Stil krav til din softwareleverandør. Det behøver ikke at være sværere end at bruge internettet. Det er ikke nødvendigt at lære teknikken for at kunne bruge XBRL.