FSR – danske revisorer påpeger fordele og ulemper ved udkast til standardkontoplan

Faglig nyhedFSR – danske revisorer peger i et kritisk høringssvar på flere forhold, der er nødvendige for at gøre en frivillig standardkontoplan attraktiv for mindre virksomheder, herunder at den i samspil med styrelsens nye indberetningsløsning bør bidrage til god økonomistyring, validering af data og ikke udvander virksomhedernes regnskabsinformationer.

RegnskabSMV

FSR – danske revisorer har ved årsskiftet afgivet høringssvar på Erhvervsstyrelsens udkast til en frivillig standardkontoplan. Målgruppen for kontoplanen er små virksomheder, der aflægger årsrapport efter årsregnskabslovens regler for mikro-B-virksomheder. Standardkontoplanen er et værktøj til at kunne opstille en råbalance, som virksomhederne efterfølgende kan anvende til at danne og indberette årsrapporter via Erhvervsstyrelsens indberetningsløsning Regnskab Basis. Opstilling af regnskab har utvivlsomt stor værdi for virksomhederne. Efterspørgslen på automatisering og effektiv rapportering af regnskabsdata ses blandt andet ved et stort antal private aktører, der udbyder lignende løsninger.

Erhvervsstyrelsens arbejde med en standardkontoplan er udtryk for gode intentioner – det skal være nemmere at drive virksomhed i Danmark. Erhvervslivet har dog samtidig en stor interesse i at have adgang til regnskabsdata, der er verificerbare og pålidelige.

FSR – danske revisorer har på den baggrund givet konstruktive bemærkninger til standardkontoplanen, som Erhvervsstyrelsen med fordel kan tage med i sine overvejelser om tilretning og lancering af en anvendelig standardkontoplan.

Økonomistyring og finansieringsværktøj
Store og små virksomheder har et forretningsmæssigt behov for økonomistyring, herunder at følge op på driftsindtjeningen. FSR – danske revisorer har i sit høringssvar påpeget, at standardkontoplanen i den foreliggende version ikke tilgodeser en effektiv økonomistyring.

Formuleringer og afkrydsningsfelter i Regnskab Basis kan risikere at tilskynde virksomheder til at aflægge et minimumsregnskab uden brugsværdi for regnskabsbrugerne. FSR – danske revisorer er kritiske over for denne tilgang. Virksomhederne burde i stedet opfordres til at aflægge regnskaber, der står på mål med regnskabsbrugernes forventninger. Virksomheder der anvender Regnskab Basis bør ikke som ”default” vælge en minimumsløsning.

Validering, men hvordan?
Digitaliseringstiltag har sine begrænsninger – eksempelvis ved skønsmæssige vurderinger, som også er en del af et regnskab. Et system- og bogføringstjek kan være med til at komme denne udfordring til livs. FSR – danske revisorer foreslår desuden, at det i relation til et årsregnskab tydeligt markeres, hvis regnskabet er opstillet automatisk ved brug af standardkontoplanen og/eller uden revisor involvering.

Udover ovenstående generelle bemærkninger, har FSR – danske revisorer fremsat en række kommentarer om kontoplanens tekniske design.

Læs FSR – danske revisorers høringssvar her.

Læs mere om standardkontoplanen her. 

Kontakt

 • Ole Steen Jørgensen

  Chefkonsulent - cand.merc.aud.

  3369 1026
  4193 3126
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169