Finanstilsynets bestyrelse godkender ændret certificeringsordning

Faglig nyhedPå et møde i Finanstilsynets bestyrelse er ændringerne til certificeringsordningen godkendt, og de vil træde i kraft 1. maj 2018.

RevisionVirksomhedsret

Finanstilsynets bestyrelse har på et møde den 17. april 2018 godkendt et forslag til ændringer af certificeringsordningen, som Finanstilsynet i fællesskab med FSR - danske revisorer og organisationerne i den finansielle sektor har fremlagt primo 2018. Ændringerne har i mellemtiden været udsendt til kommentering blandt relevante interessenter. Se nærmere herom her.

Som tidligere omtalt på FSR - danske revisorers hjemmeside viser erfaringerne, at certificeringsordningen fra 2014 var for restriktiv med hensyn til kravet om antal debiterbare timer, hvilket har medført et fald i antallet af certificerede revisorer. Koncentrationen af revisionsvirksomheder med certificerede revisorer er samtidigt steget i de forløbne år. De restriktive krav har givet problemer med at sikre en hensigtsmæssig organisering af revisionen.

De ændrede krav til debiterbare timer mv. fremgår af den nu udsendte bekendtgørelse nr. 284 af 18. april 2018 om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer og har virkning med ikrafttræden pr. 1. maj 2018. Finanstilsynet udsender tillige en vejledning til bekendtgørelsen med henblik på at præcisere, hvad der tæller med som debiterbare timer.

Download Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 284 af 18. april 2018 om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer her.