Gå-hjem-møde om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab

Faglig nyhedRepræsentanter fra revisionsfirmaer, der reviderer kreditinstitutter, inviteres til gå-hjem-møde d. 12. april fra. 16.00-18.00 hos Finanstilsynet.

Revision

Da det snart er tid til de første revisorerklæringer efter den nye ordning, har Finanstilsynet i dialog med FSR inviteret til et gå-hjem-møde om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab d. 12. april 2016.

Til mødet vil det være muligt at stille spørgsmål til Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet, som vil deltage. Formålet er at få eventuelle tvivlspørgsmål afklaret fra deltagerne om de nye regler inden for afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab, samt at få afstemt forventningerne særligt til afviklingsberedskabet.

Mødet afholdes hos Finanstilsynet, Århusgade 110, København Ø og er kommet i stand efter aftale mellem FSR – danske revisorer og Finanstilsynet.

Interesserede kan senest d. 6. april henvende sig herom til Ole Steen Jørgensen, osj@fsr.dk med oplysning om navn, firma og e-mailadresse.