Seneste ændringer i revisionsbekendtgørelsen

Revision

Finanstilsynet har tilpasset revisionsbekendtgørelsen i forbindelse med en række ændringer af revisorloven (lov nr. 631 af 8. juni 2016). Den væsentligste ændring i revisionsbekendtgørelsen er indsnævringen af målgruppen for udarbejdelse af revisionsprotokollat. Non-PIE virksomheder er ikke længere omfattet af kravet om revisionsprotokollat. Non-PIE virksomheder, der alligevel vælger at føre revisionsprotokol, skal fortsat følge de almindelige regler om revisionsprotokollat for årsregnskabet.  

BEK nr. 1912 af 22/12/2015.

BEK nr. 1451 af 29/11/2016 (ændringer).

Finanstilsynets uofficielle sammenskrivning af 13/01/2017.