Frie skoler – revisionsprotokol m.m.

Faglig nyhedUndervisningsministeriet har opdateret paradigme til overskrifter i revisionsprotokollen på det frie skoleområde og udsendt den nye bestyrelsestjekliste til skolerne.

Offentlig sektorRevision

Undervisningsministeriet offentliggjorde 1. december 2017 opdateret paradigme til overskrifter i revisionsprotokollen på det frie skoleområde.

De væsentligste ændringer indeholder:

*   Opdatering i forhold til standarderne for offentlig revision
      (SOR 6 og 7)
     *  Emner uden for rotation (obligatoriske emner)
     *  Emner, der roteres
*   Fokus
     *  Uafhængighed
     *  Donationer
*  Opdateret revisortjekliste

Vi afventer fortsat opdatering af regnskabsparadigmerne gældende for 2017, der oprindelig blev offentliggjort 20. december 2016. Ud fra ministeriets udmeldinger forventer vi:

*   Rettelse af småfejl
*   Opdatering og klarificering af enkelte nøgletal
*   Frie grundskoler
     *  Ændring omkring donationer i regnskaber fra opdeling i 3 (andre
         indtægter, modregning i anlægsaktiver og periodiseret
         anlægstilskud) til opdeling i 2 (andre indtægter og
         periodiseret anlægstilskud)
     *  Ændret beregning af egendækning
     *  Ny specifikation vedr. friskolelovens §36h

Derudover har Undervisningsministeriet den 7. december 2017 udsendt den nye bestyrelsestjekliste direkte til skolerne på det frie område.