Coronakrisen – revisorerklæringer til statslige støtteordninger

Faglig nyhedI forbindelse med en række af de statslige støtteordninger, der bliver sat i værk i disse dage, er det et krav, at man har en revisorerklæring. Det gælder fx trepartsaftalen, hvor det fremgår, at virksomhederne med revisorbistand skal dokumentere, at de opfylder kriterierne for at hjemsende medarbejdere og få kompensation.

Revision

Disse initiativer er først nu ved at blive omsat til regulering og praktik, og myndighederne arbejder på højtryk for at få retningslinjerne og de relevante systemer på plads.

I foreningen har vi givet tilsagn til Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder om, at Revisionsteknisk Udvalg stiller sin ekspertise til rådighed med henblik på at finde en fælles skabelon for og kvalitetssikre de erklæringer, der måtte være behov for.

Vi er således i tæt dialog med myndighederne om håndtering af de iværksatte statslige støtteordninger og orienterer om formen for de respektive erklæringer, så snart vi kender den.

Læs mere her om støtteordningerne