Udfordringer for revisor og regnskabsaflægger ved årsafslutningen 2008

Faglig nyhedBåde regnskabsaflægger og revisor står over for nye udfordringer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2008. Den finansielle krise med betydelige fald i markedsværdier og usikkerhed om skøn og...

Både regnskabsaflægger og revisor står over for nye udfordringer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2008. Den finansielle krise med betydelige fald i markedsværdier og usikkerhed om skøn og i forudsætninger for vurdering af den fremtidige økonomiske udvikling betyder generelt en forøget risiko ved måling af en række regnskabsposter i virksomhedernes regnskaber. I en tid med voldsomme udsving i økonomien kan grundlaget for vurderinger hurtigt blive forældet. FSR skal på denne baggrund opfordre regnskabsaflæggere og foreningens medlemmer til at sikre regnskabsbrugere det bedst mulige grundlag for beslutninger. FSRs orientering til medlemmerne af 28. januar 2009 kan downloades via nedenstående link. Med det formål at hjælpe revisorerne i deres arbejde under den nuværende økonomiske krise, har IFAC oprettet en ny sektion på deres hjemmeside under overskriften "Financial Crisis" - følg venligst linket: www.ifac.org . Siden samler diverse informationer, artikler og andre IFAC tiltag.

 

FSR's orientering til medlemmerne af 28. januar 2009