Forvaltningsrevision - en eksempelsamling

Faglig nyhedUdvalget for revision af offentlig virksomhed har udarbejdet nedenstående materiale vedrørende forvaltningsrevision i form af en eksempelsamling. Materialet består af: Introduktion til god offentlig revisionsskik ...

Offentlig sektorRevision

Udvalget for revision af offentlig virksomhed har udarbejdet nedenstående materiale vedrørende forvaltningsrevision i form af en eksempelsamling. Materialet består af:

  • Introduktion til god offentlig revisionsskik - teori, begreber og sammenhæng, herunder konkretisering af begrebet forvaltningsrevision og introduktion til økonomistyring
  • Revisionsprotokollater - eksempler på tiltrædelsesprotokollat og protokollat ved årsafslutning
  • Eksempler på protokollater vedrørende forvaltningsrevision - herunder pt undervisningsinstitutioner, boligorganisationer og sygehuse
  • Kommuneeksempel - lovpligtig forvaltningsrevision
  • NGO - Kommentarer til forvaltningsrevision

Materialet vil succcesivt blive suppleret med yderligere eksempler på protokoller i takt med, at disse færdiggøres.

FSR's udvalg for revision af offentlig virksomhed modtager gerne kommentarer til materialet. Send en mail til fsr@fsr.dk med følgende ordlyd i emnefeltet "Forvaltningsrevision - kommentarer".

 

Introduktion

Notatomprotokoller

Boligorganisationer

Undervisningsinstitutioner

Sygehuse

Kommuner

NGO