WEEE-erklæringer

Faglig nyhedDPA-System har udarbejdet relevant vejledning til revisorerne i forbindelse med afgivelse af erklæring om producentansvar for producenter og importører af elektronisk udstyr.

Revision

Omsætning af elektriske og elektroniske produkter indebærer et producentansvar. Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)-reglerne indebærer et producentansvar, som betyder, at producenter og importører af elektrisk udstyr skal organisere og finansiere tilbagetagning og miljøbehandling af elektronikaffald, samt indberette oplysninger til et producentregister. I det følgende benævnes producenter og importører blot "producent", da producentansvarsreglerne er ens og gælder for begge virksomhedstyper.

Reglerne om producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr administreres af DPA-System (Dansk Producentansvars-system).

Erklæringen til DPA-System skal afgives i henhold til ISRS 4400 om aftalte arbejdshandlinger, udformes af en godkendt revisor og bør udføres af selskabets generalforsamlingsvalgte revisor.

For virksomheder med kalenderårsregnskab skal revisorerklæringen være afgivet senest 31. maj i det efterfølgende år. Virksomheder som ikke har kalenderårsregnskab skal senest 31. maj i det efterfølgende år, indsende en ledelseserklæring, som midlertidigt bekræfter de indberettede mængder og samtidig angiver, hvornår revisorerklæringen senest vil være udfærdiget. Fristen for afgivelse af revisorerklæring er senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Revisorerklæringen afgives via producentansvarsregistret på www.dpa-system.dk. Producenten eller dennes bemyndigede repræsentant logger ind og sender en invitation fra registret til revisor, som herefter modtager adgangsoplysninger til at udføre revisorerklæringen.

På DPA-Systems hjemmeside findes relevant information om revisorerklæringer for producenter, der er pålagt aflevering af en revisorerklæring. Se mere i Vejledning til elektronisk revisorerklæring - her.

 

For relevant lovgivning se bekendtgørelse nr. 148 af 8. februar 2018.

Kontakt

  • Louise Nellemann

    Faglig chef- revision, etik og kvalitet, statsautoriseret revisor

    4193 3161
  • Carl Oscar Lewis-Clemmensen

    Student